ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 144 sách GK Toán GT lớp 12

Số nào trong các sô sau là số ảo?
\(\\ (A).(\sqrt{2}+3i)(\sqrt{2-3i}) \\ \ \ \ \ (B). (\sqrt{2}-3i)(\sqrt{2+3i}) \\ (C). (2+2i)^2 \\ (D). \frac{3+2i}{2-3i}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Chọn đáp án C.

Bình phương của một số phức có phần thực, phần ảo khác không và bằng nhau là một số ảo.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 144 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1