YOMEDIA
NONE

Bài tập 51 trang 210 SGK Toán 12 NC

Bài tập 51 trang 210 SGK Toán 12 NC

Acgumen của \( - 1 + i\) bằng

(A) \(\frac{{3\pi }}{4} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)

(B) \( - \frac{\pi }{4} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)                

(C) \(\frac{\pi }{4} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)                                      

(D) \(\frac{\pi }{2} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
 - 1 + i = \sqrt 2 \left( { - \frac{1}{{\sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 }}i} \right)\\
 = \sqrt 2 \left( {\cos \frac{{3\pi }}{4} + i\sin \frac{{3\pi }}{4}} \right)
\end{array}\)

Acgumen của \( - 1 + i\) bằng \(\frac{{3\pi }}{4} + k2\pi \left( {k \in Z} \right)\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 210 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON