AMBIENT
UREKA

Bài tập 2 trang 121 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 121 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Biết dãy số \((u_n )\) thỏa mãn  \(|u_n -1| <\frac{1}{n^{3}}\) với mọi n. Chứng minh rằng lim \(u_n =1\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Ta có \(\lim \frac{1}{{{n^3}}} = 0\) nên \(\left| {\frac{1}{{{n^3}}}} \right|\) có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng \({n_0}\) nào đó trở đi (1)

Do \(\left| {{u_n} - 1} \right| < \frac{1}{{{n^3}}} = \left| {\frac{1}{{{n^3}}}} \right|\)  với mọi n (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\left| {{u_n} - 1} \right|\)  có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng \({n_1}\) nào đó trở đi.

Suy ra \(\lim \left| {{u_n} - 1} \right| = 0 \Rightarrow \lim {u_n} = 1\,\,(DPCM)\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 121 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 121 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 121 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4.1 trang 156 SBT Toán 11

Bài tập 4.2 trang 156 SBT Toán 11

Bài tập 4.3 trang 156 SBT Toán 11

Bài tập 4.4 trang 156 SBT Toán 11

Bài tập 4.5 trang 156 SBT Toán 11

Bài tập 4.6 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.7 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.8 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.9 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.10 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.11 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.12 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.13 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.14 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.15 trang 157 SBT Toán 11

Bài tập 4.16 trang 158 SBT Toán 11

Bài tập 4.17 trang 158 SBT Toán 11

Bài tập 1 trang 130 SGK Toán 11 NC

Bài tập 2 trang 130 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 130 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 130 SGK Toán 11 NC

Bài tập 5 trang 134 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 134 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 135 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 135 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 135 SGK Toán 11 NC

Bài tập 10 trang 135 SGK Toán 11 NC

Bài tập 11 trang 142 SGK Toán 11 NC

Bài tập 12 trang 142 SGK Toán 11 NC

Bài tập 13 trang 142 SGK Toán 11 NC

Bài tập 14 trang 142 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 142 SGK Toán 11 NC

Bài tập 16 trang 143 SGK Toán 11 NC

Bài tập 17 trang 143 SGK Toán 11 NC

Bài tập 18 trang 143 SGK Toán 11 NC

Bài tập 19 trang 143 SGK Toán 11 NC

Bài tập 20 trang 143 SGK Toán 11 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON