ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.7 trang 157 SBT Toán 11

Giải bài 4.7 tr 157 SBT Toán 11

Biết \(\left| {{u_n} - 2} \right| \le \frac{1}{3}\). Có kết luận gì về giới hạn của dãy số () ?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giới hạn của \(

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 157 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1