YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.2 trang 156 SBT Toán 11

Giải bài 4.2 tr 156 SBT Toán 11

Cho biết dãy số () có giới hạn hữu hạn, còn dãy số () không có giới hạn hữu hạn. Dãy số () có thể có giới hạn hữu hạn không?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử dãy số () có giới hạn hữu hạn.

Khi đó, các dãy số () và () cùng có giới hạn hữu hạn nên hiệu của chúng cũng là một dãy có giới hạn hữu hạn.

Hay dãy () có giới hạn hữu hạn.

Điều này trái giả thiết ( không có giới hạn hữu hạn.

Vậy dãy số  không có giới hạn hữu hạn.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 156 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF