ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 122 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tính tổng  \(S = -1 + \frac{1}{10}-\frac{1}{10^{2}}+...+ \frac{(-1)^{n}}{10^{n-1}}\) + ...

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Ta thấy dãy: \(-1; \frac{1}{10},-\frac{1}{10^2},...,\frac{(-1)^n}{10^{n-1}},...\) là cấp số nhân vô hạn có \(u_1=-1\) và \(q=-\frac{1}{10}.\)

Từ đó suy ra: \(S=\frac{u_1}{1-q}=\frac{-1}{1-\left ( -\frac{1}{10} \right )}= \frac{-1}{1+(\frac{1}{10})}=-\frac{10}{11}.\)

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1