YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 142 SGK Toán 11 NC

Bài tập 14 trang 142 SGK Toán 11 NC

Chứng minh rằng nếu q > 1 thì \(\lim {q^n} =  + \infty \).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\lim {\left( {\frac{1}{q}} \right)^n} = 0\) (do q > 1) mà q > 0 nên \(\lim {q^n} =  + \infty \).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 142 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF