YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.9 trang 157 SBT Toán 11

Giải bài 4.9 tr 157 SBT Toán 11

Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn \(1; - \frac{1}{2};\frac{1}{4}; - \frac{1}{8};...;{\left( { - \frac{1}{2}} \right)^{n - 1}};...\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì dãy số \(1; - \frac{1}{2};\frac{1}{4}; - \frac{1}{8};...;{\left( { - \frac{1}{2}} \right)^{n - 1}};...\) là cấp số nhân lùi vô hạn có \( và công bội \(q = \frac{{ - 1}}{2}\).

Nên \({S_n} = \frac{1}{{1 - \left( { - \frac{1}{2}} \right)}} = \frac{1}{{1 + \frac{1}{2}}} = \frac{2}{3}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.9 trang 157 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF