YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.8 trang 157 SBT Toán 11

Giải bài 4.8 tr 157 SBT Toán 11

Cho biết dãy số () xác định bởi công thức truy hồi

\(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 2\\
{u_{n + 1}} = \frac{{{u_n} + 1}}{2},\,\,n \ge 1
\end{array} \right.\)

 Chứng minh (un) có giới hạn hữu hạn khi \(n \to  + \infty \). Tìm giới hạn đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \({u_1} = 2;\,{u_2} = \frac{3}{2};\,{u_3} = \frac{5}{4};\,{u_4} = \frac{9}{8};\,{u_5} = \frac{{17}}{{16}}\)

Dự đoán \({u_n} = \frac{{{2^{n - 1}} + 1}}{{{2^{n - 1}}}}\)

Chứng minh bằng quy nạp:

Với , ta có: \({u_1} = \frac{{{2^0} + 1}}{{{2^0}}} = 2\) (hệ thức đúng)

Giả sử công thức đúng với \(

Ta chứng minh công thức đúng với \(. Thật vậy:

\({u_{k + 1}} = \frac{{{u_k} + 1}}{2} = \frac{{\frac{{{2^{k - 1}} + 1}}{{{2^{k - 1}}}} + 1}}{2} = \frac{{{2^{k - 1}} + 1 + {2^{k - 1}}}}{{{{2.2}^{k - 1}}}} = \frac{{{2^k} + 1}}{{{2^k}}}\)

Vậy công thức đúng với mọi .

Ta có:

\(\lim {u_n} = \lim \frac{{{2^{n - 1}} + 1}}{{{2^{n - 1}}}} = \lim \left( {1 + \frac{1}{{{2^{n - 1}}}}} \right) = 1\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.8 trang 157 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF