ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.1 trang 156 SBT Toán 11

Giải bài 4.1 tr 156 SBT Toán 11

Biết rằng dãy số () có giới hạn 0. Giải thích vì sao dãy số () với  cũng có giới hạn 0. Chiều ngược lại có đúng không?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì  có giới hạn 0 nên  có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Mặt khác \(|{v_n}| = ||{u_n}|| = |{u_n}|\).

Do đó,  cũng có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Vậy ( có giới hạn là 0.

Chứng minh chiều ngược lại.

Vì  có giới hạn 0 nên  nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ số hạng nào đó trở đi.

Mặt khác \(|{v_n}| = ||{u_n}|| = |{u_n}|\) nên |un| cũng có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ số hạng nào đó trở đi.

Vậy () có giới hạn 0

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 156 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1