YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.6 trang 157 SBT Toán 11

Giải bài 4.6 tr 157 SBT Toán 11

Cho hai dãy số () và (). Chứng minh rằng nếu \(\lim {v_n} = 0\) và \(|{u_n}| \le {v_n}\) với mọi  thì \(\lim {u_n} = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chứng minh bằng định nghĩa

Vì \(\lim {v_n} = 0\) nên \(\left| {{v_n}} \right|\) có thể nhỏ hơn một số dương tùy ý từ số hạng nào đó trở đi.

Mà \(|{u_n}| \le {v_n} \le |{v_n}|\) nên \(|{u_n}| \le |{v_n}|\) với mọi n

Do đó, \(\left| {{u_n}} \right|\) cũng có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý từ số hạng nào đó trở đi. Nghĩa là \(\lim {u_n} = 0\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.6 trang 157 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF