ADMICRO
UREKA

Bài tập 3 trang 130 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 130 SGK Toán 11 NC

Chứng minh rằng các dãy số (un) sau đây có giới hạn 0:

a) \({u_n} = {\left( {0,99} \right)^n}\)

b) \({u_n} = \frac{{{{\left( { - 1} \right)}^n}}}{{{2^n} + 1}}\)

c) \({u_n} =  - \frac{{\sin \frac{{n\pi }}{5}}}{{{{\left( {1,01} \right)}^n}}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có \(\left| {0,99} \right| < 1 \Rightarrow \lim {u_n} = \lim {\left( {0,99} \right)^n} = 0\)

b) Ta có \(\left| {{u_n}} \right| = \left| {\frac{{{{\left( { - 1} \right)}^n}}}{{{2^n} + 1}}} \right| = \frac{1}{{{2^n} + 1}} < {\left( {\frac{1}{2}} \right)^n}\)

và \(\lim {\left( {\frac{1}{2}} \right)^n} = 0 \Rightarrow \lim {u_n} = 0\)

c) Ta có

\(\begin{array}{l}
\left| {{u_n}} \right| = \left| { - \frac{{\sin \frac{{n\pi }}{5}}}{{{{\left( {1,01} \right)}^n}}}} \right| = \frac{{\left| {\sin \frac{{n\pi }}{5}} \right|}}{{{{\left( {1,01} \right)}^n}}} \le {\left( {\frac{1}{{1,01}}} \right)^n},\\
\lim {\left( {\frac{1}{{1,01}}} \right)^n} = 0 \Rightarrow \lim {u_n} = 0
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 130 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF