YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.14 trang 157 SBT Toán 11

Giải bài 4.14 tr 157 SBT Toán 11

\(\lim \frac{{{{\left( {2 - 3n} \right)}^2}\left( {n + 1} \right)}}{{1 - 4{n^3}}}\) bằng:

A. \(\frac{3}{4}\)

B. 0

C. \(\frac{9}{4}\)

D. \(-\frac{9}{4}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\lim \frac{{{{\left( {2 - 3n} \right)}^2}\left( {n + 1} \right)}}{{1 - 4{n^3}}} = \lim \frac{{{n^2}{{\left( {\frac{2}{n} - 3} \right)}^2}.n\left( {1 + \frac{1}{n}} \right)}}{{{n^3}\left( {\frac{1}{{{n^3}}} - 4} \right)}}\\
 = \lim \frac{{{{\left( {2n - 3} \right)}^2}\left( {1 + \frac{1}{n}} \right)}}{{\frac{1}{{{n^3}}} - 4}} = \frac{{{{\left( { - 3} \right)}^2}}}{{ - 4}} = \frac{{ - 9}}{4}
\end{array}\)

Đáp án: D

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.14 trang 157 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF