ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 142 SGK Toán 11 NC

Bài tập 11 trang 142 SGK Toán 11 NC

Tìm giới hạn của các dãy số (un) với:

a) \({u_n} =  - 2{n^3} + 3n + 5\)

b) \({u_n} = \sqrt {3{n^4} + 5{n^3} - 7n} \)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có \({u_n} = {n^3}\left( { - 2 + \frac{3}{{{n^2}}} + \frac{5}{{{n^3}}}} \right)\)

Vì \(\lim {n^3} =  + \infty \) và \(\lim \left( { - 2 + \frac{3}{{{n^2}}} + \frac{5}{{{n^3}}}} \right) =  - 2 < 0\) nên \(\lim {u_n} =  - \infty \)

b) Ta có \({u_n} = {n^2}\sqrt {3 + \frac{5}{n} - \frac{7}{{{n^3}}}} \)

Vì \(\lim {n^2} =  + \infty \) và \(\lim \sqrt {3 + \frac{5}{n} - \frac{7}{{{n^3}}}}  = \sqrt 3  > 0\) nên \(\lim {u_n} =  + \infty \)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 142 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1