ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 8 tr 122 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hai dãy số \((u_n)\)và \((v_n)\). Biết \(lim u_n = 3, lim v_n = +\infty .\)

Tính các giới hạn:

a)  \(lim\frac{3u_{n}-1}{u_{n}+ 1};\)

b)  \(lim\frac{v_{n}+ 2}{v^{2}_{n}-1}\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Câu a:

Ta có  \(lim\frac{3u_{n}-1}{u_{n}+ 1}= \frac{lim(3u_n-1)}{lim(u_n+1)}=\frac{3 lim u_n-1}{lim u_n +1}=\frac{8}{4}=2\) 

Câu b:

\(lim \ v_n=+\infty \Leftrightarrow v_n=+\infty \ khi \ n\rightarrow +\infty\)

Như vậy \(lim\frac{v_{n}+ 2}{v^{2}_{n}-1}=lim\frac{\frac{1}{v_{n}}+\frac{2}{v^{2}_{n}}}{1-\frac{1}{v^{2}_{n}}}=0.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 122 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1