YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.5 trang 156 SBT Toán 11

Giải bài 4.5 tr 156 SBT Toán 11

Tính các giới hạn sau:
a) \(\lim ({n^2} + 2n - 5)\)
b) \(\lim ( - {n^3} - 3{n^2} - 2)\)
c) \(\lim [{4^n} + {( - 2)^n}]\)
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\lim \left( {{n^2} + 2n - 5} \right) = \lim {n^2}\left( {1 + \frac{2}{n} - \frac{5}{{{n^2}}}} \right) =  + \infty \)

b) \(\lim \left( { - {n^3} - 3{n^2} - 2} \right) = \lim \left[ { - {n^3}\left( {1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{{{n^3}}}} \right)} \right] =  - \infty \)

c) \(\lim [{4^n} + {( - 2)^n}] = \lim {4^n}[1 + {( - \frac{1}{2})^n}] =  + \infty \)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.5 trang 156 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF