YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.3 trang 156 SBT Toán 11

Giải bài 4.3 tr 156 SBT Toán 11

a) Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết \(\lim {u_n} =  - \infty \) và vn ≤ un với mọi n. Có kết luận gì về giới hạn của dãy (vn) khi \(n \to  + \infty \)?

b) Tìm vvới vn = - n!

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì \(\lim {u_n} =  - \infty \) nên \(\lim \left( { - {u_n}} \right) =  + \infty {\rm{ }}\). Do đó (−un) có thể lớn hơn một số dương lớn tuỳ ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi.   (1)

Mặt khác, vì vn ≤ un với mọi n nên (−vn) ≥ (−un) với mọi n.      (2)

Từ (1) và (2) suy ra (−vn) có thể lớn hơn một số dương lớn tuỳ ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi. Do đó, \(\lim \left( { - {v_n}} \right) =  + \infty {\rm{ }}\) hay \(\lim {v_n} =  - \infty \).

b) Xét dãy số (un) = −n

Ta có - n! < - n hay vn < un với mọi n. Mặt khác, \(\lim {u_n} = \lim \left( { - n} \right) =  - \infty \)

Từ kết quả câu a) suy ra \(\lim {v_n} = \lim \left( { - n!} \right) =  - \infty \)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 156 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF