Giải Tích 11 Chương 4: Giới Hạn

 • Bài 1: Giới hạn của dãy số

  Bài 1: Giới hạn của dãy số
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm mới của phân môn Giải tích lá Giới hạn. Ở bài học này các em sẽ được tìm hiểu về giới hạn của dãy số và các phương pháp tính được thể hiện cụ thể qua các ví dụ minh họa.

  23 trắc nghiệm 11 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Giới hạn của hàm số

  Bài 2: Giới hạn của hàm số
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm Giới hạn của hàm số. Bên cạnh đó là các dạng bài toán tính giới hạn của hàm số cùng với những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  15 trắc nghiệm 52 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Hàm số liên tục

  Bài 3: Hàm số liên tục
  Nội dung bài học sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em khái niệm mới trong chương giới hạn đó là Hàm số liên tục và các dạng toán liên quan. Cùng với những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết, các em sẽ dễ dàng nắm vững được nội dung bài học.

  15 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 4 Giới hạn

  Ôn tập chương 4 Giới hạn
  Nội dung bài ôn tập chương Giới hạn sẽ giúp các em hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã được học ở Chương IV Đại số và Giải tích 11. Bên cạnh đó các em có thể đánh giá mức độ hiểu bài của mình thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm với những câu hỏi có mức độ khó từ cơ bản đến nâng cao.

  15 trắc nghiệm 19 hỏi đáp

  Xem chi tiết