ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.16 trang 158 SBT Toán 11

Giải bài 4.16 tr 158 SBT Toán 11

Nếu \(S = 1 + 0,9 + {(0,9)^2} + {(0,9)^3} + ... + {(0,9)^n} + ...\) thì:

A. 

B. 

C. 

D. Không thể tính được

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(1;0,9;{(0,9)^2}; \ldots ;{(0,9)^n}; \ldots \) là cấp số nhân lùi vô hạn nên 

\(S = 1 + 0,9 + {\left( {0,9} \right)^2} + ... + {\left( {0,9} \right)^n} + ... = \frac{1}{{1 - 0,9}} = 10\)

Chọn A.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.16 trang 158 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1