YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.17 trang 158 SBT Toán 11

Giải bài 4.17 tr 158 SBT Toán 11

\(\lim \frac{{{3^n} - {4^n} + 1}}{{{3^n} + {2^n}}}\) bằng

A. 0

B. \( + \infty \)

C. \(- \infty \)

D. \( - \frac{4}{3}\]

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\lim \frac{{{3^n} - {4^n} + 1}}{{{3^n} + {2^n}}} = \lim \frac{{{{\left( {\frac{3}{4}} \right)}^n} - 1 + {{\left( {\frac{1}{4}} \right)}^n}}}{{{{\left( {\frac{3}{4}} \right)}^n} + {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}}} =  - \infty \)

Vì \(\lim \left[ {{{\left( {\frac{3}{4}} \right)}^n} - 1 + {{\left( {\frac{1}{4}} \right)}^n}} \right] =  - 1 < 0\) và \(\lim \left[ {{{\left( {\frac{3}{4}} \right)}^n} + {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right] = 0\)

Chọn C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.17 trang 158 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF