ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4.13 trang 157 SBT Toán 11

Giải bài 4.13 tr 157 SBT Toán 11

Giới hạn của dãy số () với \({u_n} = {( - 1)^n}\) là:

A. 0

B. 1

C. - 1

D. Không tồn tại

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án D vì :

Nếu  là số lẻ tức là  thì \(\lim {u_n} = \lim {( - 1)^{2k + 1}} =  - 1\)

Nếu  là số chẵn tức là thì \(\lim {u_n} = \lim {\left( { - 1} \right)^{2k}} = 1\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.13 trang 157 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1