AMBIENT

Tìm tọa độ đỉnh C biết tam giác ABC có A (0;4) và B (-3;5)

bởi Nguyễn Ái Tường Vy 03/10/2018

 - Cho tam giác ABC có A ( 0;4) và B ( -3;5) , trọng tâm là gốc tọa độ . Tìm tọa độ đỉnh C 

RANDOM

Câu trả lời (4)

 • ta có (XA+XB+XC)/3=XO=0 =>XC=-XA-XB=3

          (YA+YB+YC)/3=YO=0 =>YC=-YA-YB=-2

  =>C(3;-2)

  bởi ジエン フエ 03/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gọi H (x;y) 
  H là trực tâm tam giác ABC <=> vecto AH vuông góc vs vecto BC 
  và vecto BH vuông góc vs vecto AC 
  <=> vecto AH.vectoBC=0 (1) 
  và vecto BH. vectoBC=0 
  vecto AH(x-5; y-4) 
  vecto BH(x-2;y-7) 
  vecto BC(-4;-8) 
  vecto AC(-7;-5) 
  do đó (1)<=> (x-5).(-4)-8(y-4) 
  và -7(x-2)-5(y-7) 
  giải hệ này ra 
  *gọi I (xI, yI) Ià tâm đường tròn ngt tg ABC 
  I Ià tâm đường tròn ngt tg ABC <=>IA=IB VÀ IA=IC 

  bởi Eath Hour 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>