ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 109 SGK Toán 10 NC

Bài tập 1 trang 109 SGK Toán 10 NC

Chứng minh rằng, nếu a > b và ab > 0 thì \(\frac{1}{a} < \frac{1}{b}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{a} < \frac{1}{b} \Leftrightarrow \frac{1}{b} - \frac{1}{a} > 0\\
 \Leftrightarrow \frac{{a - b}}{{ab}} > 0
\end{array}\)

(vì a - b > 0 và ab > 0)

Vậy \(\frac{1}{a} < \frac{1}{b}\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 109 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1