YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.2 trang 103 SBT Toán 10

Giải bài 4.2 tr 103 SBT Toán 10

Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng:

\({x^2} + 4{y^2} + 3{z^2} + 14 > 2x + 12y + 6z\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{x^2} + 4{y^2} + 3{z^2} + 14 > 2x + 12y + 6z\\
 \Leftrightarrow {x^2} - 2x + 4{y^2} - 12y + 3\left( {{z^2} - 2z} \right) + 14 > 0
\end{array}\)

\( \Leftrightarrow {\left( {x - 1} \right)^2}{\left( {2y - 3} \right)^2} + 3{\left( {z - 1} \right)^2} + 1 > 0\) (đúng)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 103 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF