YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.18 trang 105 SBT Toán 10

Giải bài 4.18 tr 105 SBT Toán 10

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \frac{1}{x} + \frac{1}{{1 - x}}\) với tập xác định D = (0; 1)

A. \(\mathop {\min }\limits_{x \in D} y = 4\)

B. \(\mathop {\min }\limits_{x \in D} y = 2\)

C. \(\mathop {\min }\limits_{x \in D} y = \frac{1}{2}\)

D. \(\mathop {\min }\limits_{x \in D} y = 16\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Do 0 < x < 1 nên \(\frac{1}{x} > 1,\frac{1}{{1 - x}} > 1\) suy ra y > 2, ∀x ∈ D, do chọn B và C sai. Mặt khác, dễ thấy khi x = \(\frac{1}{2}\) thì y = 4 suy ra D sai

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.18 trang 105 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF