YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.7 trang 104 SBT Toán 10

Giải bài 4.7 tr 104 SBT Toán 10

Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng:

\({\left( {\sqrt a  + \sqrt b } \right)^2} \ge 2\sqrt {2\left( {a + b} \right)\sqrt {ab} } \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({\left( {\sqrt a  + \sqrt b } \right)^2} = a + b + 2\sqrt {ab}  \ge 2\sqrt {\left( {a + b} \right).2\sqrt {ab} }  = 2\sqrt {2\left( {a + b} \right)\sqrt {ab} } \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 104 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF