YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.15 trang 105 SBT Toán 10

Giải bài 4.15 tr 105 SBT Toán 10

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

A. \(a < b \Rightarrow \sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b}\)

B. \(a < b \Rightarrow \sqrt a  < \sqrt b \)

C. \(a < b \Rightarrow {a^2} < {b^2}\)

D. \(a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

B, C, D sai khi chẳng hạn khi a < b < 0.

Đáp án: A

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.15 trang 105 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF