YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.14 trang 105 SBT Toán 10

Giải bài 4.14 tr 105 SBT Toán 10

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?

A. |x| ≥ 0, ∀ x                B. |x| + x ≥ 0, ∀ x

C. |x| ≥ a, ⇒ x ≥ a          D. |x| - x ≥ 0, ∀ x

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

A, B, D đúng theo các tính chất của giá trị tuyệt đối, do đó C sai.

Đáp án: C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.14 trang 105 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF