YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.17 trang 105 SBT Toán 10

Giải bài 4.17 tr 105 SBT Toán 10

Cho hàm số y = f(x) với tập xác định D. Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng?

A. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là số lớn hơn mọi giá trị của hàm số.

B. Nếu f(x) ≤ M, ∀x ∈ D thì M là giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x).

C. Số M = f(x0) trong đó x0 ∈ D là giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) nếu M > f(x), ∀x ∈ D

D. Nếu tồn tại x0 ∈ D sao cho M = f(x0) và M ≥ f(x),∀x ∈ D thì M là giá trị lớn nhất của hàm số đã cho.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số 2 lớn hơn mọi giá trị khác của hàm số f(x) = sinx với tập xác định D = R nhưng 2 không phải là giá trị lớn nhất của hàm số này (giá trị lớn nhất là 1); vì vậy A sai.

Cũng như vậy B sai với f(x) = sinx, D = R, M = 2.

Phát biểu C tự mâu thuẫn: vì M = f(xo), xo ∈ D nên hay không xảy ra M > f(x), ∀x ∈ D.

Đáp án: D

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.17 trang 105 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF