YOMEDIA

Bài tập 1 trang 79 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 79 sách GK Toán ĐS lớp 10

 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x?

a) \(8x > 4x\)

b) \(4x > 8x\)

c) \(8x^2 > 4x^2\)

d) \(8 + x > 4 + x\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

8x > 4x ⇔ x > 0

Câu b:

4x > 8x ⇔  x < 0

Câu c:

8x2 > 4x2 ⇔  x # 2

Câu d:

8 + x > 4 +x 

Vậy khẳng định d là đúng với mọi giá trị của x.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 79 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA