ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 79 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 79 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho số \(x > 5\), số nào trong các số sau đây là nhỏ nhất?

\(A=\frac{5}{x};\)         \(B=\frac{5}{x}+1;\)        

\(C=\frac{5}{x}-1;\)      \(D=\frac{x}{5}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Do \(x > 5 \Rightarrow \frac{x}{5} + 1\)

Mặt khác: \(x > 5 \Rightarrow \frac{5}{x} - 1 < \frac{5}{x} < 1 < \frac{5}{x} + 1\)

Do vậy với cùng một số x > 5 thì biểu thức C có giá trị nhỏ nhất.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 79 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1