YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.3 trang 104 SBT Toán 10

Giải bài 4.3 tr 104 SBT Toán 10

Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng:

\(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \ge \frac{4}{{a + b}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ \(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \ge 2\sqrt {\frac{1}{{ab}}} \) và \(a + b \ge 2\sqrt {ab} \)

Suy ra \(\left( {a + b} \right)\left( {\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \right) \ge 4\) hay \(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \ge \frac{4}{{a + b}}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 104 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF