Đại Số 10 Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình

 • Bài 1: Bất đẳng thức

  Bài 1: Bất đẳng thức
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm cơ bản về bất đẳng thức và phương pháp giải một số dạng toán cơ bản liên quan đến bất đẳng thức.

  12 trắc nghiệm 198 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

  Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
  Bất phương trình là một khái niệm mà các em đã được tiếp cận từ những lớp nhỏ. Thông qua bài học này các em sẽ được ôn tập và tìm hiểu thêm một số phương pháp giải bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.

  10 trắc nghiệm 82 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

  Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
  Nội dung bài học Dấu của nhị thức bậc nhất sẽ giới thiệu đến các em cách xét xem một biểu thức f(x) đã cho nhận giá trị âm ( hoặc dương) với những giá trị nào của x và phương pháp để giải bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

  10 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm cơ bản về bất phương trình bậc nhất hai ẩn và cách biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

  10 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

  Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
  Tương tự như bài Dấu của nhị thức bậc nhất, nội dung bài học Dấu của tam thức bậc hai sẽ giới thiệu đến các em cách xét xem một biểu thức bậc hai f(x) đã cho nhận giá trị âm ( hoặc dương) với những giá trị nào của x cũng như xét dấu tích, thương các tam thức bậc hai và phương pháp để giải bất phương trình bậc hai

  10 trắc nghiệm 46 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 4 Bất đẳng thức, bất phương trình

  Ôn tập chương 4 Bất đẳng thức, bất phương trình
  Bài ôn tập chương Bất đẳng thức - Bất phương trình sẽ giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học ở chương 4. Thông qua sơ đồ tư duy, các em sẽ có được cách ghi nhớ bài một cách dễ dàng, hiệu quả.

  15 trắc nghiệm 656 hỏi đáp

  Xem chi tiết