YOMEDIA

Đại Số 10 Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình

Có thể nói nội dung chương Bất đẳng thức và bất phương trình là một trong những kiến thức khá khó đối với môn Đại số 10. Ở chương này, các em sẽ được tìm hiểu các phương pháp để chứng minh một bất đẳng thức, giải bất phương trình và hệ bất phương trình, các quy tắc xét dấu nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai. HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

Chủ đề Toán 10

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF