YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 79 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 79 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

a) Chứng minh \((b-c)^2 < a^2\)

b) Từ đó suy ra \(a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc +ca).\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

a,b,c là độ dài ba cạnh tam giác nên \(\left| {b - c} \right| < a \Rightarrow {(b - c)^2} < {a^2}\)

Câu b:

Do a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác:

\(a + b > c > 0 \Rightarrow ac + bc < {c^2}\) (1)

Hoàn toàn tương tự: \(bc + ba > {b^2}\) (2)

\(ab + ac > {a^2}\) (3)

Từ (1), (2), (3) \( \Rightarrow {a^2} + {b^2} + {c^2} < ac + bc + bc + ba + ab + ac\)

\( \Leftrightarrow {a^2} + {b^2} + {b^2} < 2(ab + bc + ca)\,\,\,(dpcm)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 79 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 79 SGK Đại số 10

Bài tập 2 trang 79 SGK Đại số 10

Bài tập 4 trang 79 SGK Đại số 10

Bài tập 5 trang 79 SGK Đại số 10

Bài tập 6 trang 79 SGK Đại số 10

Bài tập 4.1 trang 103 SBT Toán 10

Bài tập 4.2 trang 103 SBT Toán 10

Bài tập 4.3 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.4 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.5 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.6 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.7 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.8 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.9 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.10 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.11 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.12 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.13 trang 104 SBT Toán 10

Bài tập 4.14 trang 105 SBT Toán 10

Bài tập 4.15 trang 105 SBT Toán 10

Bài tập 4.17 trang 105 SBT Toán 10

Bài tập 4.16 trang 105 SBT Toán 10

Bài tập 4.18 trang 105 SBT Toán 10

Bài tập 2 trang 109 SGK Toán 10 NC

Bài tập 3 trang 109 SGK Toán 10 NC

Bài tập 4 trang 109 SGK Toán 10 NC

Bài tập 5 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 6 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 7 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 8 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 9 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 10 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 11 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 12 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 13 trang 110 SGK Toán 10 NC

Bài tập 14 trang 112 SGK Toán 10 NC

Bài tập 15 trang 112 SGK Toán 10 NC

Bài tập 16 trang 112 SGK Toán 10 NC

Bài tập 17 trang 112 SGK Toán 10 NC

Bài tập 18 trang 112 SGK Toán 10 NC

Bài tập 19 trang 112 SGK Toán 10 NC

Bài tập 20 trang 112 SGK Toán 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON