RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)

a) Metan, Etilen, axetilen, benzen

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, poli etilen

d) etyl axetat, chất béo.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Đặc điểm chung của các chất trong từng dãy:

a) Metan, Etilen, axetilen, benzen → thành phần: C và H → Phản ứng cháy tạo CO2 và H2O

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein → thành phần: C, H và O → Phản ứng cháy tạo CO2 và H2​O

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, poli etilen →  thành phần: C và H (Cấu tạo polime) → Phản ứng cháy tạo CO2 và H2

d) etyl axetat, chất béo → thành phần: C, H và O (Đều là este) → Phản ứng cháy tạo CO2 và H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Rừng

  Cho magie dư vào dd CH3COOH 15% thấy thoát ra 2.24 l khí H2

  a> Viết PTPƯ

  b>Tính khối lượng magie cần dùng

  c>Tính khối lượng dd CH3COOH 15% cần dùng

  ( Cho Mg=24 , O=16 , C=12 , H=1 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Anh

  Viết PTHH của các phản ứng nhiệt phân các chất sau:

  CaCO3 --->CaO --->Ca(OH)2 --->CaCO3 .

  CaO --->CaCl2

  Ca(OH)2 --->Ca(NO3)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột X gồm CuO và ZnO cần 150g dung dịch HCl 7,3%, thu được dung dịch Y
  a)Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp X ban đầu
  c)hãy tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho 3 loại phân bón hóa học sau : NH4NO3 , Ca(H2PO4)2 , KCl

  -Hãy cho biết nguyên tố dinh dưỡng trong từng loại phân đó

  -Nêu vai trò của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón Ca(H2PO4)2 đối với thực vật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Nhận biết 3 khí oxi,lưu huỳnh đioxit,hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Fe + H2SO4 (đặc, nóng) ---> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Cân = giúp mk vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  hòa tam hoàn toàn 10g CaCO3 bằng lượng dd HCl 20% vừa đủ (Ddd HCl = 1.1 g/mol)

  a) viết pthh

  b) tính V dd Hcl đả phản ứng

  c) tính C% của dd muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Trong công nghiệp​ , người ta điều chế axit sunfuric H2SO4 từ quặng pirit sắt theo sơ đồ sau : FeS2 ----> SO2 ----> SO3 -----> H2SO4

  ​a) Viết các phương trình cho dãy P/Ư

  ​b) Nếu dùng 1 tấn quặng có chứa 60% FeS2 thì điều chế đc bao nhiêu lg axit 98% .Biết H=80%

  ​c) Muốn điều chế 100g axit 98% vs H như trên thì khối lg quặng cần dùng là bao nhiêu .


  , người ta điều chế

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  a/ Cho MnO2 dư tác dụng với 400ml dung dịch HCl 3M thu được V lít khí Cl2 (đktc ) .Tính V .

  b/ Cho toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ vào 400ml dung dịch NaOH 2M thu được 400ml dung dịch X . Tính nồng độ các chất trong X .

  HELP ME !!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 12,4g hh A gồm khí mêtan, axetilen và etilen, ta thu được 39,6g CO2. Mặt khác khi cho cùng lượng hh A đi qua dd brom dư thì chỉ có 96g brom phản ứng. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi chất khí trong hh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho mình hỏi nếu đề bài cho mỗi dd axit dư thì hiểu là loãng hay đặc vậy???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  cho 2.54g kim loai R (hoa tri III) tac dung voi dung dich HCLthu duoc 0,672 lit khi H2

  a)xac dinh kim loai R

  b)viet PTHH

  c)tinh khoi luongmuoi tao thanh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Cho 0,83 g Al và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư . Sau phản ứng thu được 0.56(l) H2 (đktc) . Hãy xác định thành phần % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Các bạn cho mình hỏi vì sao giấm lại phá hủy quần áo vậy?

  Thanks!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Cho Ba dư ần lượt vào các đ sau: MgCl2, H2SO4, AlCl3. Nêu HT, PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Nhận biết các đ sau: FeCl3, FeCl2 , MgCl2 , NaOH, AlCl3 bằng 1 hóa chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  giúp mk với cần gấp

  nêu hiện tượng phản ứng và pthh khi

  a cho 1 viên kẽm vào dd cuso4

  b cho dd bacl vào dd h2so4

  c cho dd naoh vào dd cuso4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có ) khi cho khí CO2 lần lượt tác dụng với :

  a) Cu(OH)2 ; b)KOH ; c) Fe(OH)3 ; d) Ba(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  giải giúp em với mọi người

  hãy dùng một thuốc thử đơn giản để nhận biết Cu(OH)2, Ba(OH)2, NaOH và viết pthh (nếu có)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Bài 1: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu 24 gam chất rắn.Giá trị bằng số của x là ?

  Bài 2: Cho 500ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 mlm dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tuả thu được là ?

  Bài 3: Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là?

  Bài 4: Hoà tan 50 gam CaCO3 vào dung dịch axit clohirdic dư . BIết hiệu suất của phản ứng là 85 %. Thể tích của khí CO2 (đktc) thu được là?

  Bài 5: Hoà tan hết 5,6 gam CaCO3 vào dung sịch HCl 14,6%. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là?

  Bài 6: Khử hoaǹ toàn 16 gam Fe2O3 bằng CO dư , sản phẩm khí thu được cho đi vào dd Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tuả .Giá trị của a là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  cho các oxit sau: K2O, MgO, CO, SO3, Fe3O4, CO2, Al2O3. chất nào tác dụng được với:

  a, dd NaOH

  b, dd HCl

  c, H2O

  viết các phương trình hóa học xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  hòa tan hết 155 g Na2O vào 145 g nước tạo thành 310 ml dd B. tính C%, CM, D của dd B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  bài 1 :Hòa tan CuO vào 196g dd H2SO4 5% vừa đủ. Hãy tính

  a) Khôi lượng của CuO đã phản ứng?

  b)Nồng độ % của muối sinh ra trong phản ứng ?

  c)Nếu thay CuO bằng MgO thì cần bao nhiêu gam MgO đẻ phản ứng xảy ra hoàn toàn?

  bài 2: Cho MgO tác dụng với dd HCl 10% (D=1.2g/ml) thu được 19 gam muối . Hãy tính :

  a)Khối lượng của MgO cần dùng ?

  b)Thể tích của dd HCl đã phản ứng ?

  Bài 3: Cho 2.8 gam CaO tác dụng với 200ml dd HCl 1M (D=1.25g/ml)

  a) Viết pthh xảy ra ? tính khối lượng Axit cần dùng ?

  b)Tính khối lượng của muối sinh ra?

  c)Tính nồng độ % của các chất trong dd thu được sau phản ứng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Một hỗn hợp X gồm 2,24lit C3H4 và 4,48 lit 1 hidrocacbon A. Đốt cháy hết X thu được 20.16 lit CO2 và 14,4gam H2O. XĐ CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  1.chia hh H gồm sắt (II) oxit và đồng (II) oxit thành 2 phần bằng nhau. Phần I cho p/ứ vừa đủ với 200ml dd H2SO4 2M. cho phần 2 vào ống sứ, đốt nóng và dẫn một dòng khí CO đi qua ống. sau p/ứ thấy trong ống còn lại 28g hh K gồm 4 chất rắn và 10.2g khí đi ra khỏi ống. cứ 1 lít khí nặng hấp 1.275 lít khí oxi đo ở cùng điều kiện

  a. xác định % khối lượng mỗi chất trong hh H

  b. cho toàn bộ 28g hh K ở trên vào cốc chứa lượng dd HCl. khuấy đều cho p/ứ xảy ra hoàn toàn. tính số gam chất rắn tối đa không bị hoà tan

  2. cho 43.6g hh Al2O3 và một oxit sắt tác dụng vừa đủ với 500ml dd HCl. lấy B nung nóng trong khí CO dư tới p/ứ hoàn toàn thu đc m(g) chất rắn C

  a. tìm CTPT và CT cấu tạo của oxit sắt

  b. xác định m(g) chất rắn C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  NaNO3 + HCL ➝ ?

  Cảm ơn mọi người !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  1. Cho Clo Để khử trùng nươcs sinh hoạt. Giải thích

  2. CO là chất khí gây ngộ độc. Giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Viết:

  a, 5 phương trình phản ứng tạo thành Oxit Bazo

  b, 5 phương trình phản ứng tạo thành Oxit Axit

  c, 10 phương trình phản ứng tạo thành Muối+H2O

  d, 5 phương trình phản ứng tạo thành Muối

  e, 5 phương trình phản ứng tạo thành Axit

  f, 4 phương trình phản ứng tạo thành Bazo

  h, 5 phương trình phản ứng tạo thành Bazo+H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Có 3 chất hữu cơ A,B,C đều chứa 3 nguyên tố C,H,O và đều có M=46g/mol, trong đó A và B tan nhiều trong H2O; A và B đều tác dụng với Na, B còn phản ứng với NaOH; C không tác dụng với Na và được dùng trong y học để gây tê khi phẫu thuật.

  Xác định công thức cấu tạo của A,B,C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Cho 300g dd CH3COOH tác dụng vừa đủ với 500g dd natrihidrocacbonat, 20% .

  a, hãy tính % của dd CH3COOH ?

  b, hãy tính thể tích khí Metan cần để điều chế được CH3COOH có trong 300g dd trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Hóa học lớp 9
  1. viết pt sơ đồ chuyển đổi sau và ghi rõ đK nếu có :
  Saccarozo\(\underrightarrow{ }\)glucozo\(\underrightarrow{ }\)rượu etylic \(\underrightarrow{ }\)axitaxetic\(\underrightarrow{ }\)etylaxelat
  2. Có 2 ống nghiệm đựng riêng biệt các chất sau : Mẫu đá vôi, một ít bột đồng ( 2 la mã 0) oxit.
  cho vào mỗi ống nghiệm 2 ml đ axitaxeti.
  nêu hiện tượng xảy ra va viết pt hóa học minh họa
  Lưu ý : Giúp giùm em sáng mai em thi rồi ạ !!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Đốt cháy hợp chất hữu cơ A(C,H,O) phải dùng 1 lg O2 gấp 8 lần O trong A , thu được mCO2 : mH2O = 22:9 . Xác định CTPT của A

  Trần Hữu Tuyển

  Hoàng Tuấn Đăng

  Nguyễn Trần Thành Đạt

  Azue

  Nguyễn Thị Kiều

  Hung nguyen

  Hồ Hữu Phước

  Helps ~

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  đốt cháy hoàn toàn 3g chất hữu cơ A,thu được 6,6 g khí co2 và 3,6g nước .

  a/Xác định công thức phân tử của A.Biết A có tỉ khối hơi đối với H2 là 30

  b/ Viết CTCT có thể có của A.Biết phân tử A có nhóm -OH

  c/Viết phương trình hóa học của A với Na

  mình cần gấp để ktra 1 tiết nhé !! giúp mình vớiiiiiii

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau đây: Tinh bột, glucozo và saccarozo. Viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Nhận biết các dung dịch:

  CH3COOH, C2H5OH, NaCl, H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Nicotin(C10H14N2) là một chất gây nghiện có trong thuốc lá. Đốt cháy hoàn toàn 6,48g Nicotin cần dùng 12,096 lít Oxi(đktc), thu được 1,12g khí Nito, khí CO2, H2O. Trong đó số mol khí CO2 bằng 10/7 số mol H2O.

  a) Tính khối lượng của H2O thu được, thể tích khí CO2 thoát ra

  b) tìm CTPT của Nicotin, biết 122<MNicotin<203

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  khử một lượng oxit sắt bằng H2 nóng dư. sản phẩm hơi tạo ra hấp thụ vào 100g dung dịch H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. chất rắn thu được sau phản ứng khử, được hòa tan bằng dd H2SO4 thoát ra 3,36l H2(ĐKTC).

  tìm công thức hóa học của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết : HCl, NaCl, Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Fe3O4

  Fe3O4 => Fe=>D=>G

  Fe3O4

  biết Fe3O4 + HCl =>D+G+H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Cho 500ml dd axit axetic t/d hoàn toàn vs Na.sau pư kho cạn dd thu đc 32,8g muối a, Tính nồng độ mol/l CH3COOH b,Vh2 =?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  gồm hỗn hợp bột Al,Al2O3,Fe2O3

  a) viết sơ đồ tách chất

  b) viết tất cả các PTPU

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Chọn đáp án đúng :

  1. Dãy chất nào sau đây là dẫn xuất của hidrocacbon
  A. CH4, C2H4O B. C2H2, C2H4 C. CH3Cl, C2H6O D. C2H2, C2H4O

  2. Đốt cháy 3g hidrocacbon X thu được 5,4g H2O. Biết tỉ khối hơi của X đối với H2 là 15. Công thức phân tử của X là:
  A. C2H6 B. CH4 C.C2H4 D. C2H2

  3. Khi cho mẫu Na vào cốc đựng rượu etylic thì hiện tượng gì xảy ra
  A. Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần
  B. Kết tủa trắng, mẫu Na tan dần
  C. Dung dịch có màu xanh, mẫu Na tan dần
  D. Dung dịch mất màu, mẫu Na tan dần

  4. Có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với chất có công thức phân tử C2H6O:

  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

  5. Chỉ dùng quỳ tím và Na có thể phân biệt được ba chất nào:
  A. HCl, CH3COOH, C2H5OH
  B. H2O, CH3COOH, C2H5OH
  C. H2O, NaOH, C2H5OH
  D. C6H6, CH3COOH, C2H5OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Hằng số Avogađro?

  bởi Van Tho 22/04/2019

  Tại sao có thể thay thế tỉ lệ thể tích các chất khí tham gia và tạo hành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng ? ( Avogađro )

  VD: CxHy + ( x+\(\dfrac{y}{4}\) ) O2 --> xCO2 + \(\dfrac{y}{2}\) H2O

  300ml 400ml (VCO2 là 300ml, VH2O là 400ml)

  Áp dụng: thay thế tỉ lệ thể tích các chất khí tham gia và tạo hành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng

  => CxHy + 5O2 --> 3CO2 + 4H2O

  => x= 3; y =8

  => CTHH: C3H8

  Gỉai thích giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Ca(OH)2 , K2O, Zn, K2CO3, Na, CH3COOH, CaH5OH, Ag2O, C6H12O6

  - Chất nào tác dụng được với : CH3COOH

  - Chất nào tác dụng được với : C2H5OH

  - Chất nào tác dụng được với : C6H12O6

  - Chất nào có phản ứng lên men rượu

  - Chất nào có phản ứng lên men giấm

  Viết PT phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Động não đầu năm

  Tách hh muối và đường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  H+O2-----> .............
  Help me ...!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  nhận biết các dd sau axit axetic , rượu etylic , glucozo , natri hidroxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  LOẠI NGUYÊN TỐ CÓ TÍNH CHẤT TRUNG GIAN GIỮA KIM LOẠI VÀ PHI KIM, TẠO OXIT LƯỠNG TÍNH VÀ ĐỀU CÓ TÍNH BÁN DẪN ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  có 3 khí đựng riêng biệt trong ba lọ đã mất nhãn là Clo, hiđro clorua và oxi.Chỉ dùng quì tím ẩm hãy trình bày cách nhận biết 3 lọ khí này viết PTHH(nếu có)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Câu 1:
  1, Xác định công thức các chất X, Y, T, M, N, A, B, D, E, F (không cần giải thích) và hoàn thành dãy
  chuyển đổi hóa học sau (mỗi mũi tên là một phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu
  có).
  X O2 (1) Y(raén) T(khí) (4) A (5) NaOH (9) F (10) Cl2 E (8) B CO (2) M (3) N D T NaOH (7) (6)
  Biết:X là thành phần chính của quặng pirit sắt và N là kim loại màu đỏ không tan trong dung dịch HCl.
  2) Cho hỗn hợp A gồm Ca và CaC2 (có tỉ lệ mol bằng nhau) vào nước dư thu được hỗn hợp khí X và
  dung dịch Y. Chia hỗn hợp khí X thành 2 phần bằng nhau.
  -Phần (1) dẫn qua bìnhđựng dung dịch brom dư thấy thoát ra khí (Z).
  -Phần (2) dẫn qua hệ xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được hiđrocacbon (T) duy nhất, tiến hành phảnứng
  trùng hợp (T) thu được polime (P). Đốt cháy hoàn toàn polime (P), hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào
  1/4 dung dịch Y thu được muối (M).
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  b. Gọi tên các chất (P) và (M).
  c. Vẽ cấu tạo của một đoạn mạch polime (P) gồm 3 mắt xích liên tiếp và nêuứng dụng cơ bản của (P).
  Câu 2:
  1) Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại: Ag, Fe, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch B chỉ chứa một chất
  tan duy nhất, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thấy Fe và Cu trong hỗn hợp tanhết và còn lại
  một lượng Ag đúng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp A ban đầu.
  a. Hãy đề nghị chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  b. Nếu sau khi phản ứng kết thúc, lượng Ag thu được nhiều hơn lượng Ag có trong hỗn hợp A, hãy
  cho biết chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  2) Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử (trung hòa) của các nguyên tố X, Y, T, M như sau:
  Zx + X + X T M Y Z Z Z Z Y T M + + +
  a. Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của các nguyên tố X, Y, T, M trong Bảng tuần hoàn các nguyên
  tố hóa học. Giải thích.
  b. Sắp xếp các nguyên tố X, Y, T, M theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải. Giải thích.
  Trang 1/2
  Câu III(5,0 điểm).Có hai bình chứa riêng rẽ khí Cl2 và O2, mỗi bình chứa 2 mol khí. Cho vào mỗi bình25,92
  gam kim loại M (có hóa trị n không đổi). Đun nóng hai bình để các phản ứng trong bình xảy ra hoàn toàn,
  sau khi phản ứng kết thúc thấy tỉ lệ số mol khí còn lại trong hai bình là 7 : 16.
  1) Xác định kim loại M.
  2) Trong tự nhiên kim loại M tồn tại dưới dạng quặng X gồm M2On.2H2O, SiO2 và Fe2O3 với phần trăm
  khối lượng tươngứng là 82,8%; 5,4% và 11,8%. Để sản xuất m kg kim loại M từ quặng X người ta
  tiến hành như sau: Nấu 1 tấn quặng X đãđược nghiền nhỏ với dung dịch NaOH 75% (đặc), lọc bỏ
  phần không tan rồi thổi khíCO2 vào dung dịch thu được. Lọc kết tủa, rửa sạch và nung thu được oxit
  M2On tinh khiết. Sau đó trộn M2On với criolit và tiến hành điện phân nóng chảy ở 900 o C với điện cực
  bằng than chì.
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong quátrình sản xuất kim loại M từ quặng X.
  b. Tính khối lượng dung dịch NaOH 75% cần dùng và giá trị của m. Biết hiệu suất của phản ứng
  điện phân nóng chảy là 60%, các phản ứng còn lại xảy ra hoàn toàn.
  c. Để điều chế criolit nhân tạo (thành phần nguyêntố gồm M, Na và F) phục vụ cho quá trình sản
  xuất kim loại M, người ta trộn 1 mol hiđroxit của kim loại M với 3 mol NaOH rắn ở nhiệt độ
  thường, rồi xử lí hỗn hợp này bằng axit flohiđric HF. Xác định công thức phân tử của criolit nhân
  tạo và tính khốilượng criolit nhân tạo điều chế được. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  Câu IV
  (5,0 điểm)
  .
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon thể lỏng ở điều kiện
  thường: C
  n
  H
  2n+2
  , C
  m
  H
  2m
  và benzen. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng
  H
  2
  SO
  4
  đặc dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)
  2
  dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,69 gam và bình
  (2) tăng 11,22 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng khí H2 dư (xúc tác Ni, t o cao,
  áp
  suất cao) sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm C
  n
  H
  2n+2
  , C
  m
  H
  2m+2
  và xiclohexan có khối lượng
  (m +
  0,15) gam.
  1) Tính m.
  2) Lập công thức phân tử của CnH2n+2 và CmH2m. Biết trong hỗn hợp X, số mol của benzen gấp đôi số
  mol của CnH2n+2.
  3) Viết công thức cấu tạo thu gọn của CnH2n+2 (có mạch cacbon không phân nhánh) và CmH2m (mạch
  cacbon hở, không phân nhánh).
  4) Viết phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn để biểu diễn sự chuyển đổi hóa học


  Biết:X là thành phần chính của quặng pirit sắt và N là kim loại màu đỏ không tan trong dung dịch HCl.
  2, Cho hỗn hợp A gồm Ca và CaC2 (có tỉ lệ mol bằng nhau) vào nước dư thu được hỗn hợp khí X và
  dung dịch Y. Chia hỗn hợp khí X thành 2 phần bằng nhau.
  -Phần (1) dẫn qua bìnhđựng dung dịch brom dư thấy thoát ra khí (Z).
  -Phần (2) dẫn qua hệ xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được hiđrocacbon (T) duy nhất, tiến hành phảnứng
  trùng hợp (T) thu được polime (P). Đốt cháy hoàn toàn polime (P), hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào
  1/4 dung dịch Y thu được muối (M).
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
  b. Gọi tên các chất (P) và (M).
  c. Vẽ cấu tạo của một đoạn mạch polime (P) gồm 3 mắt xích liên tiếp và nêu ứng dụng cơ bản của (P).
  Câu 2:
  1) Hỗn hợp bột A gồm 3 kim loại: Ag, Fe, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch B chỉ chứa một chất
  tan duy nhất, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc, thấy Fe và Cu trong hỗn hợp tan hết và còn lại
  một lượng Ag đúng bằng lượng Ag vốn có trong hỗn hợp A ban đầu.
  a. Hãy đề nghị chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  b. Nếu sau khi phản ứng kết thúc, lượng Ag thu được nhiều hơn lượng Ag có trong hỗn hợp A, hãy
  cho biết chất tan có thể có trong dung dịch B. Viết phương trình hóa học minh họa.
  2) Cho sơ đồ cấu tạo nguyên tử (trung hòa) của các nguyên tố X, Y, T, M như sau:

  a. Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của các nguyên tố X, Y, T, M trong Bảng tuần hoàn các nguyên
  tố hóa học. Giải thích.
  b. Sắp xếp các nguyên tố X, Y, T, M theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải. Giải thích.
  Câu 3: Có hai bình chứa riêng rẽ khí Cl2 và O2, mỗi bình chứa 2 mol khí. Cho vào mỗi bình 25,92
  gam kim loại M (có hóa trị n không đổi). Đun nóng hai bình để các phản ứng trong bình xảy ra hoàn toàn,
  sau khi phản ứng kết thúc thấy tỉ lệ số mol khí còn lại trong hai bình là 7 : 16.
  1) Xác định kim loại M.
  2) Trong tự nhiên kim loại M tồn tại dưới dạng quặng X gồm M2On.2H2O, SiO2 và Fe2O3 với phần trăm
  khối lượng tươngứng là 82,8%; 5,4% và 11,8%. Để sản xuất m kg kim loại M từ quặng X người ta
  tiến hành như sau: Nấu 1 tấn quặng X đãđược nghiền nhỏ với dung dịch NaOH 75% (đặc), lọc bỏ
  phần không tan rồi thổi khí CO2 vào dung dịch thu được. Lọc kết tủa, rửa sạch và nung thu được oxit
  M2On tinh khiết. Sau đó trộn M2On với criolit và tiến hành điện phân nóng chảy ở 900 độ C với điện cực
  bằng than chì.
  a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong quátrình sản xuất kim loại M từ quặng X.
  b. Tính khối lượng dung dịch NaOH 75% cần dùng và giá trị của m. Biết hiệu suất của phản ứng
  điện phân nóng chảy là 60%, các phản ứng còn lại xảy ra hoàn toàn.
  c. Để điều chế criolit nhân tạo (thành phần nguyêntố gồm M, Na và F) phục vụ cho quá trình sản
  xuất kim loại M, người ta trộn 1 mol hiđroxit của kim loại M với 3 mol NaOH rắn ở nhiệt độ
  thường, rồi xử lí hỗn hợp này bằng axit flohiđric HF. Xác định công thức phân tử của criolit nhân
  tạo và tính khốilượng criolit nhân tạo điều chế được. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  Câu 4:
  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba hiđrocacbon thể lỏng ở điều kiện
  thường: \(C_nH_{2n+2},C_mH_{2m}\) và benzen. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng \(H_2SO_4\)
  đặc dư và bình (2) đựng dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 3,69 gam và bình
  (2) tăng 11,22 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng khí H2 dư (xúc tác Ni, nhiệt độ cao,
  áp suất cao) sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm \(C_nH_{2n+2},C_mH_{2m+2}\) và xiclohexan có khối lượng
  (m + 0,15) gam.
  1) Tính m.
  2) Lập công thức phân tử của \(C_nH_{2n+2}\)\(C_mH_{2m+2}\). Biết trong hỗn hợp X, số mol của benzen gấp đôi số
  mol của \(C_nH_{2n+2}\).
  3) Viết công thức cấu tạo thu gọn của \(C_nH_{2n+2}\) (có mạch cacbon không phân nhánh) và \(C_mH_{2m}\) (mạch
  cacbon hở, không phân nhánh).
  4) Viết phương trình hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn để biểu diễn sự chuyển đổi hóa học sau:

  \(C_nH_{2n+2}\rightarrow Xiclohexan\rightarrow beenzen\rightarrow brombenzen\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Câu 1: Viết CTCT đầy đủ của rượu etylic, axit axetic?
  Câu 2: Phân biệt các chất sau (viết PTHH (nếu có)):
  a) CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5
  b) CH3COOH, C2H5OH, C6H6
  Câu 3: Viết PTHH thực hiện các dãy biến hóa, ghi rõ điều kiện (nếu có):
  a) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Ca (5) -> CH3COONa
  b) C2H4 (1) -> C2H5OH (2) -> CH3COOH (3) -> CH3COOC2H5
  ! (4)
  (CH3COO)2Mg (5) -> CH3COOK
  Câu 4:
  a) Cho Na dư tác dụng với 25ml dd rượu 85 độ. Tính thể tích H2 ?
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m (g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc). Mặt khác nếu cho m (g) hh X td vừa CaCO3 thì cần hết 1,5 g CaCO3 .
  - Xác định m = ?
  - Đem m (g) hh trên vs H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số lượng các chất este thu được sau phản ứng?
  Câu 5:
  a) Cho K dư td vs 25 ml dd rượu etylic 58 độ. Tính thể tích H2 (đktc)
  b) Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m(g) hh X td vs Na thấy thoát ra 0,56 lít H2 (bay hơi) (đktc).
  Mặt khác cho m (g) X td vừa đủ vs dd NaOH 0,1 M thì cần hết 200ml.
  - Xác định m = ?
  - Đun m (g) hh trên với H2SO4 đặc để phản ứng este hóa xảy ra. Tính số (g) este thu được sau phản ứng H% phản ứng = 65%
  c) hh X gồm 2 axit A và B có công thức CnH2n+1COOH (0<n<6) (tính chất giống axit axetic). Cho 41,2 g hh tác dụng với vừa đủ 500 ml dd NaOH 1M. Xác định CTPT của 2 axit biết rằng trong hh tỉ lệ mol nA : nB = 1 : 4 và M A < M B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Một hỗn hợp khí X gồm 2 anen . 9,1 gam hỗn hợp X làm mất màu 40gam dd brôm trong hỗn hợpthành phần của chất có phân tử khối nhỏ nằm trong khoảng từ 65% đến 75% 2 anken đó là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Có 3 lọ chất lỏng không màu đựng riêng biệt các chất sau:C6H6,C2H5OH,CH3COOH được kí hiệu ngẫu nhiên là A,B,C

  Biết A tác dụng với Na2CO3,B tác dụng với kim loại Na nhưng không làm đổi màu quỳ tím còn C không tan trong nước.Xác định hóa chất tương ứng trong các lọ A,B,C và viết phương trình hóa học để giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  đốt cháy 4,5g chất hữu cơ thu được 6,6g khí CO2 và 2,7g H2O. biết khối lượng mol của phân tử chất hữu cơ là 60g . xác định công thức phân tử của chất hữu cơ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 10.08 lít hh X gồm CH4 VÀ C2H6 thu đc 14,56 lít CO2
  a) Tính thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hh X
  b) Dẫn toàn bộ lượng khí CO2 qua đ Ba(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Tính a
  Bài 2: Đốt cháy hết x gam hh gồm rượu etylic và axit axetic cần dùng 11,2 lít O2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dd Ca(OH)2 dư thu đc 40g kết tủa.
  a) Tìm x
  b) Tính thành phần % mỗi chất có trong hh

  Bài 3: Cho 500ml dd axit axetic tác dụng với Mg thu được 11,2 l khí ở đktcvà dd A
  a) Tính nồng độ mol của dd axit đã dùng
  b) Lượng axit axetic được dùng để tiến hành pản ứng este hóa với rượu etylic( xúc tác là axit sunfuric đặc). Tính khối lượng este thu được, biết hiệu suất phản ứng este hóa là 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Viết các phương trình hóa học để thực hiện chuyển đổi sau :

  CaCO3 \(\rightarrow\) CaO \(\rightarrow\) CaC2 \(\rightarrow\) C2H2 \(\rightarrow\) C2H4 \(\rightarrow\) C2H5OH \(\rightarrow\) CH3COOH \(\rightarrow\) CH3COOC2H5 \(\rightarrow\) CH3COONa .

  HELP ME !!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  1.. Trong 500g dd NaOH có 10 mol NaOH:

  a. Tính C% của dd NaOH?

  b. Phải thêm bao nhiêu g nước vào 300 g dd NaOH đó để có dd NaOH 20%.

  2..Hòa tan hoàn toàn 5,6g Fe vào 200g dd HCl thu đc V khí H2 và dd A

  a. Tính V

  b. Tính C% của dd HCl ban đầu

  c. Tính C% muối vừa thu đc sau PƯ

  3.. Hòa tan hoàn toàn 5,4g Al vào 500g dd HCl 36,5%(dư) thu đc V khí H2 và dd B

  a. Tính V

  b. Tính khối lượng HCl nguyên chất còn dư sau PƯ

  c. Tính C% các chất sau PƯ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Hoàn thành sơ đồ pứ sau ghi dk nếu có

  Tinh bột>glucozo>rượu etylic>axit axetat(>kẽm axetat)>etyl axetat>rượu etylic ( chú ý là axit axetat>kẽm axetat,axit axetat >etyl axetat nhé)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  câu 1 điền vào chỗ trống hoặc viết tiếp dãy pthh

  C2H4 +........->CO2+H2O

  C6H6+Br2->................HBr

  CH4=CH2+Br2-> ...............

  CaCO3->CO2->Na2CO3->CO2->CO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Câu 1 Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau ; rượu etylic, glucozơ , axit axetic, .Viết phương trình hóa học nếu có

  Câu 2 Xác định công thức phân tử của hợp chất A, biết A chứa các nguyên tố C,H,O . Khi đốt cháy 18 gam hợp chất A thu được 26,4 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O . Biết khối lượng mol của A là 180

  Câu 3 Cho 30g axit axetic tác dụng với 92g rượu etylic có mặt của axit H2SO4 đặc . Tính số mol của A là 180

  Gúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)