YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)

a) Metan, Etilen, axetilen, benzen

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, poli etilen

d) etyl axetat, chất béo.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Đặc điểm chung của các chất trong từng dãy:

a) Metan, Etilen, axetilen, benzen → thành phần: C và H → Phản ứng cháy tạo CO2 và H2O

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein → thành phần: C, H và O → Phản ứng cháy tạo CO2 và H2​O

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, poli etilen →  thành phần: C và H (Cấu tạo polime) → Phản ứng cháy tạo CO2 và H2

d) etyl axetat, chất béo → thành phần: C, H và O (Đều là este) → Phản ứng cháy tạo CO2 và H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON