YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau:

Tinh bột  → Glucozơ → Rượu Etylic → Axit axetic → Etyl axetat → Rượu Etylic

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Các phương trình hóa học như sau:

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O 2C2H5OH + 2CO2

(3) 2C2H5OH + O2 → 2CH3COOH + 2H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

(5) CH3COOC2H5  + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Minh Tuấn
  Khi nào thì bíêt 1 hợp chất hữu cơ tác dụng với Br2 là phản ứng thế hay cộng? Vd: C2H4 tác dụng với Br2 phản ứng cộng. C6H6 tác dụng với Br2 phản ứng thế.
  (CH3COO)2Cu + HCl - ?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoa Hong

  Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol có H2 SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được m gam este biết phản ứng Este hóa đạt hiệu suất 60% giá trị của m là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Chia m gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và axit axetic thành 2 phần. Phần 1 cho tác dụng hết với Na thu được 0.28l H2 (đktc). Đốt cháy hết phần 2 thu được 3.24g H2O

  1. Tính khối lượng mỗi chất trong m gam X biết khối lượng phần 2 gấp 3 lần phần 1

  2. Đun nóng X với H2SO4 đặc. Tính khối lượng este tạo thành biết hiệu suất phản ứng este hóa là 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Hòa tan 11.5g hỗn hợp A gồm Al, Cu, Mg trong dung dịch HCl (đã lấy dư 10% so với lượng cần dùng) thu được 5.6l khí (đktc), dung dịch B và chất rắn D. Lọc lấy D cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư thu được 4.48l khí (đktc)

  1) Tính số gam mỗi chất trong hỗn hợp A

  2) Tính thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu cần dùng khi cho vào dung dịch B để tạo ra khối lượng kết tủa là bé nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Cho 1,6g đồng (II)oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuaric có nồng độ 20%.

  a.Viết phương trình hóa học.

  b. Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Hợp chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố C , H ,O . Trong đó thành phần phần trăm khối lượng của cacbon là 52,17%,hidro là 13,04%. Xác định CT phân tử của Y biết ở điều kiện tiêu chuẩn 2,24 lít khí Y có khối lượng 4,6 gam .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Cho m gam hỗn hợp A gồm Na và Ca tỷ lệ nNa: nCa=1:2 tác dụng vừa đủ với 240 ml dung dịch axit axetic . Sau phản ứng thu đc 8,96 l khí h2 và dd B

  Tính m và % klương mỗi kim loại

  Xác định nồng độ % các chất trong dung dịch B, giả thiết khối lượng riêng của axit axetic là 1,25g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ X và Y có các đặc điểm sau: có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, có số nguyên tử oxi hơn kém nhau 1 và chỉ chứa nhóm chức tác dụng với Na. Cho 16,9 gam A tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 16,9 gam A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thấy có 50,0 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm 16,3 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu. Xác định công thức cấu tạo của hai chất X và Y.

  - Mọi ng giúp em với ạ!! E c.ơn nhiều luông ạ :) ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Dẫn 8.064 lít khí CO2 (đktc) từ từ vào cốc đựng 200ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0.75M. Tính số gam kết tủa tạo ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Hòa tan 99,8g CuSO4.5H2O vào 164 ml H2O làm lạnh dung dịch tới 10oC thì thu được 30g tinh thể CuSO4.5H2O. Biết độ tan của CuSO4 khan ở 10oC là 17,4g. Xác định xem CuSO4.5H2O có tạp chất ko? Nếu có hãy tính khối lượng tạp chất.

  P/s: em cần gấp có bik xin trl giúp em vs ạ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  đốt cháy hoàn toàn 3,36l khí etilen ở đktc

  a. tính thể tích oxi càn dùng để đốt cháy khí trên ở đktc

  b. dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng 256g dd Ca(OH)2 20%. tính khối lượng muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Cho 100ml dung dịch rượu etylichì 96 độ tác dụng hết với Na dư.

  Viết Pthh

  Tính m rượu etylic nguyên chất có trong dung dịch , biết ( D hiđrô là 0,8g/ml của nước là 1g/ml)

  Tính thể tích khí hiđrô thu đc (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Bài 1 : Cho 12 gam axit axetic tác dụng với 13,8 gam rượu etylic có \(H_2SO_4\)đặc làm xúc tác đun nóng thu được m gam este .

  a, Viết PTHH

  b,Sau phản ứng chất nào còn dư và có khối lượng là bao nhiêu gam .

  c,Tính m .

  Bài 2 ; Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết ba lọ hoá chất mất nhãn chứa các dung dịch benzen , rượu etylic ,axit axetic .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  câu 1 : cho 2.8 lit hỗn hợp metan và etylen ( ĐKTC ) lọi qua dung dịch brom, người ta thu được 4.7 g đibrometan

  a) viết PTHH của phản ứng xảy ra

  b) tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí theo thể tích

  câu 2 :cho hỗn hợp A gồm rượu etylic và axit axetic . cho 21.2 g A phản ứng với Na dư thì thu dược 4.48 lít khí (ĐKTC) .Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  chia 4.48l hỗn hợp gồm C2H4 và hidrocacbon CnH2n+2 làm 2 phần bằng nhau

  Phần 1 cần 8.96l O2 để đốt cháy hoàn toàn

  Phần 2 dẫn qua bình đựng dd Br2 thì khối lượng bình tăng 1.4g

  a) Tính %V mỗi khí

  b) Tìm công thức phân tử hidrocacbon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  cho 7,2g maige (Mg) phản ứng hết dung dịch axit axetic (CH3COOH) 12% a) viết PTHH phản ứng xảy ra b) tính khối lượng axit tham gia phản ứng ,khối lượng axit được lấy dùng cho phản ứng c) tính nồng độ % dung dịch muối thu được sau phản ứng => ai biết ko chỉ mình vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  HÒA TAN HOÀN TOÀN 9,2 HỖN HỢP GỒM 1 KIM LOẠI (II) VÀ KIM LOẠI (III) VÀO DUNG DỊCH HCL THU ĐƯỢC 5,6L H2 (ĐKTC)

  a) NẾU CÔ CẠN DD SAU PHẢN ỨNG SẼ THU ĐƯỢC BAO NHIÊU GAM HỖN HỢP MỚI ????

  b) TÍNH Vdd HCL 2M ĐÃ DÙNG?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Có 2 lọ, 1 lọ đựng nước tinh khiết, 1 lọ đựng nước đường.

  a/ làm thí nghiệm đơn giản như thế nào thì có thể xác định đâu là nước tinh khiết, đâu là nước đường (không được nếm)?

  b/ từ nước đường, làm thí nghiệm đơn giản như thế nào để thu được một ít nước tinh khiết và một ít đường ở trạng thái rắn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  hợp chất hữu cơ có A chứa 25% H và 75% C. Tím CTPT A biết rằng tỉ khối của A vo với H là 16

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Câu 1: Để thủy phân hoàn toàn 4,29kg . Một loại chất béo vừa đủ 0,6kg NaOH . Thu được 0,184kg Gxerol và M kg hổn hợp muối của Axit béo. Tính M.

  Câu2: Hoàn Thành pt theo dãy biến hóa :

  C2H4 \(\rightarrow^{ }\)C2H5OH\(\rightarrow\)CH3COOH

  Câu 3:Đốt cháy 23g chất hửu cơ A thu được sản phâm gồm 44g CO2 và 27g H2O . XÁc định công thức phân tử A ? Biết rằng tỉ khối hơi của A so với H2 Bằng 23..

  Help me.. đđề ôn học kì mai em nộp rồi :(

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Câu 1: Giải thích ý nghĩa của số 50° trên chai rượu

  Câu2: Cho K dư vào ống nghiệm rượu etylic 90° . Viết ptpư xãy ra.

  Câu 3: Cho 2 HCHC Có CTPT C2H4O2 và C2H6O. Được kí hiệu ngẫu nhiên là A , B . Biết A tác dụng với Na . B tác dụng với Na2CO3. Viết CTCT của A và B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Nhận biết các chất sau:

  a)rượu etylic, axit axetic, glucozo, nước

  b)rượu etylic, axit axetic , benzen, glucozo

  c)axitlen , metan, cacbonic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Mọi người giúp mình với!!!!!!!

  Hợp chất A chứa C, H, O khối lượng mol phân tử nhỏ hơn khối lượng mol phân tử của glucozo. Để đốt cháy hoàn toàn a (g) A cần 0,896 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy dẫn vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình tăng 1,9 gam. Xác định công thức phân tử của A.

   

   

   

   

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khi X trong oxi thu được 1,6 lít khí CO2. Xác định công thức phân tử các hidrocacbon có trong hỗn hợp khí A, biết rằng thể tích các khí và hơi nước đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Nhận biết các chất trong đó :saccarozơ ,rược etylic,glucozơ,axit axetic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  X là hỗn hợp hai muối cacbonat trung hòa của kim loại hóa trị (I) và kim loại hóa trị (II) . hòa tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp X bằng dd HCl( vừa đủ) thì thu được 3,36 lít khí ( đktc) và dd Y
  a. nếu cô cạn dd Y thì thu đc bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan
  b.nếu tỷ lệ số mol của muối cacbonat kim loại hóa trị (I) với muối cacbonat hóa trị ( II) trong hỗn hợp X là 2:1. nguyên tử khối của kim loại hóa trị (I) lớn hơn nguyên tử khối của kim loại hóa trị (II) là 15 đ.v.c. hãy tìm công thức phân tử của 2 muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  FeS2 + O2 ---->

  A + O2 -----> C

  G + KOH ----> H + D

  H + Cu(NO3)2 ------> I +K

  C + D ----> Axit E

  E + Cu ----> F+A+D

  A+D ----> axit G

  I + E -----> F +A+D

  G+Cl2+ D ----> E +L

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm (1ankan và 1 anken) thu được 3,136 lít CO2 (đktc) và 4,14 gam H2O. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau, viết PTHH:

  \(Propan\)\(\underrightarrow{t^o}\) \(A\xrightarrow[+Cl_2]{\: askt}B-\left(+NaOH,t^o\right)->CH_3OH-\left(+CuO,t^o\right)->D-\left(+O_2,MnO_2\right)->\)

  \(E\)\(-(AgNO_3 /NH_3 ,t^o)->\)\(G\) \(+\) \(\left\{{}\begin{matrix}+HCl\\+NaOH\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Hỗn hợp D gồm FeCO3 và FeS2. Cho D tác dụng với dung dịch HNO3 63% (khối lượng ruieeng 1.44 g/ml), sau phản ứng thu được hỗn hợp khí E (màu nâu đỏ) và dung dịch F. Dẫn E vào dung dịch NaOH dư thu được 15.56 gam muối (dạng khan). Để phản ứng vừa hết với cá châts trong dung dịch F cần dùng vừa đủ 540 ml dung dịch Ba(OH)2 0.2M. Lọc lấy kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi, được 7.568 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

  b) Tính khối lượng mỗi chất trong D.

  c) Tính thể tích dung dịch HNO3 đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Câu 1:a) tính lượng nitơ có trong 10g Cuno3 và 10g nano3

  b) trong các chất FeO ,Fe2O3 ,Fe2O3 ,FeSO4 chất nào có hàm lượng Fe cao nhất

  Câu 2 :cho dòng khí H2 dư qua 30g hỗn hợp CuO và Fe2O3 nung nóng biết mCuO :mFe2O3 =1:3

  a) tính khối lượng của Cu và Fe tạo thành

  b) dùng lượng Fe thu được cho PƯ và HCl loãng dư. Tinh số phân tử thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Để hòa tan x gam Natri Cacbonat cần dùng 300g dung dịch Axit Axetic thu được 8,4 lít Cacboddioit đo ở đktc
  a) viết Phương trình hóa học
  b) Tính x? Nồng độ % của Axit axetic đã dùng
  Cần sự trợ giúp của mấy bạn dành hóa!
  C.ơn trước ạ..Cần gấp lắm lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Cho 60g CH3COOH tác dụng với 92g C2H5OH thì thu được 60g CH3C2H5

  a) Viết PTPƯ và đọc tên sản phẩm

  b) Tính hiệu suất của quá trình phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Có 5 chất lỏng không màu : Dung dịch CH3COOH , C2H5OH , C6H6 , dung dịch Na2CO3 , dung dịch MgSO4 , chỉ dùng quỳ tím , nêu cách nhận biết từng chất lỏng , viết phương trình phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Câu1

  Cho hỗn hợp A gồm rựu etylic và axit axetic. Người ta thực hiện thí nghiệm với hỗn hợp A và thu được kết quả như sau:

  Nếu cho A phản ứng với natri dư thì sau phản ứng thu được 4,48 lít khí không màu

  Nếu choA phản ứng với Na2CO3 dư và dẫn khí tạo thành qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa

  1. Hãy viết PTHH

  2. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn

  Các bạn giúp mình ngay nhé ngày mai mình kiểm tra rồi

  Cố gắng giúp mình nhé các bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho dung dịch KHCO3 và K2CO3 lần lượt tác dụng vơi HCl.Nêu hiện tượng và viết pt xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Cho Zn tác dụng hoàn toàn với 200ml dd axit exetic. Sau phản ứng thu được 10,08 lít khí H2

  a) Tính khối lượng Zn đã hoà tan

  b) tính nồng đọ mol của dd axit đã dùng

  c) Trug hoà hết dd axit axetic trên bằng dd NaOH 2M. Tính nồng độ mol của dd muối sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Cho 100g dd axit axetic 12% tác dụng vừa đủ với dd Na2CO3 8,4%

  a) Tính khối lượng dd Na2CO3 đã dùng

  b) Tính C% dd muối sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  trình bày phương pháp hoá học để thu khí:

  a) CH4 tinh khiết từ hỗn hợp khí CH4 và C2H4. Viết PTHH

  b) C2H2 tinh khiết từ hỗn hợp khí C2H2 và CO2. Viết PTHH

  c) H2 tinh khiết từ hỗn hợp khí H2,CO2,C2H4. Viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  CẦN GẤP Ạ , THỨ 6 MK THI HK KÌ RỒI khocroi
  nêu hiện tượng và viết phương trình xảy ra khi :
  a) cho magic cacbonat vào dung dịch axit clohidric
  b) cho dung dịch natricacbonat vào dung dịch canxi clorua
  c) dẫn khí CO2 vào dung dịch canxihidroxit dư
  d) cho canxi cacbonat vào axit axetic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Trong các chất sau chất nào tác dụng với Natri:

  A. CH3–CH3 B. CH3–CH2–COOH C. C6H6 D. CH3–O–CH3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Câu 1: Viết PTPƯ thực hiện chuỗi biến hóa sau (ghi ĐK pư)

  C2H4 -> CH3COOH -> CH3COOC2H5

  \(\downarrow\)

  C2H2OK

  Câu 2: Nhận biết - Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các bình dựng riêng biệt các chất khí sau:

  a. CH4; C2H2; CO2

  b. C2H6; C2H4; H2

  c. Axit axetic ; Rượu etylic ; Benzen

  Câu 3: Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic

  - Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0.336 lít khí H2 ở đktc

  - Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1 M thì hết 200ml

  a) Xác định giá trị của m

  b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất có trong m gam hỗn hợp.

  Câu 4: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic thu được 55 gam etyl axetat

  a) Viết PTHH

  b) Tính hiệu suất của phản ứng trên

  ĐANG CẦN GẤP, GIÚP MÌNH NHÉ !!!

  Cảm ơn nhìu ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Bài 1. Bằng PPHH hãy nhận biết các chất lỏng sau:

  a) Rượu etylic, axit axetic, benzen và nước.

  b) C2H5OH, CH3COOH, C6H6 và dung dịch glucozo (C6H12O6).

  Bài 2. Bằng PPHH hãy nêu cách nhận biết các chất khí sau:

  a) C2H4, Clo, CH4, HCl.

  b) SO2, CH4, C2H4, CO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  cho 11,6 g hỗn hợp A gồm axit axetic và rượu etylic tác dụng vs Na dư thì thu được 2688 lít H2 ( đktc )
  a ) tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A
  B ) sau phản ứng vs Na thu được những chất nào ? khối lượng là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Hay sap xep cac nguyen to sau theo chieu tinh kim loai tang dan :Al,K,Cu,Ag,Na,Zn

  hihigiup vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  cho 45 gam glucozo lên men rượu ở nhiệt độ thích hợp

  - Tính V rượu thu được , biết rằng trong quá trình lên men là 100% (Drnc=0,8ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml)

  - Đem toàn bộ khí sinh ra tác dụng dung dịch Ba(OH)2 0.5M . Tính Vdd Ba(OH)2 dã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Nung nóng m gam hh Al và FexOy ( mt ko có kk) đến khi pứ xảy ra hoàn toàn thu dc hh chất rắn X. Cho X thttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.d với dd NaOH dư thu dc 0.03 mol H2, dd Y và 4,48gam chất rắn ko tan. Cho từ từ dd HCl vào Y đến khi thu dc lượng kt max, lọc lấy kt nung đến khối lượng ko đổi dc 5,1 gam chất rắn. Giá trị m và CT FexOy là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Chia a g axít axetic thành 2 phần bằng nhau.

  Phần 1 trung hòa vừa đủ với 0.25l dd NaOH 0.25lít dd NaOH 0.2M.

  Phần 2 thực hiện phản ứng este hóa với rượu etylic thu được m g este giả sử hiệu suất xảy ra hoàn toàn.

  a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra?

  b/ Tính giá trị của a và m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  đốt cháy hoàn toàn một lượng rượu etylic trong không khí. thu được 4.48 lít khí CO2. tính

  a.khối lượng rượu đã cháy

  b. V kk cần dùng ( biết õi chiếm 20% Vkk. thể tích các chất đều đo ở đktc

  c. nếu đemlượng rượu pha thành rượu 40 độ thì sẽ có bn ml dd rượu( kl riêng của rượu là 0.8g/ml )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Hỗn hợp bột X gồm Fe và Cu . Cho m gam X tác dụng với dung dịch CuSO4 dư. Kết thúc phản ứng, thu được (m+1,2) gam chất rắn khan. Cũng m gam X nói trên phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc , nóng thu được 94 gam dung dịch Y và 6,384 lít khí SO2( sản phẩm duy nhất , ở đktc) . Biết trong Y lượng axit dư có nồng độ 44,83% và giả sử nước không bay hơi trong quá trình phản ứng . Tính m và nồng độ phần trăm của H2SO4 ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  cho 3.36 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen tác dụng hết với dung dịch Br dư, lượng Br thamgia phản ứng là 32gam.

  a) tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

  b)Tính thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng của X chpo qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Sục Y vào dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 10.8 gam và thoát ra 4.48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8.

  Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Cho 60g CH3COOH tac dung voi C2H5OH ,tính khối lượng CH3COOC2H5 sinh ra biết hiệu suất của phản ứng là 90% ... vui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Mấy bác có thi học sinh giỏi hóa lớp 8,9 vừa rồi cho mình xin cái đề thi cấp huyện với tỉnh đi Hoàng Tuấn Đăng, Rainbow

 • thúy ngọc

  viết các pthh thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau ghi rõ điều kiện nếu có

  tinh bột -> glucozơ-> rươụ etylic-> axit axetic->etyaxetat-> rượu etylic ->hiđro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  cho Zn vào 60g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic thu được 6,72 lít khí (ở đktc)

  a) Viết phương trình phản ứng

  b) Tính thành phần phần trăm về khối lương của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

  c) Nếu dùng lượng rượu etylic trên pha thành rượu 15o có Drượu = 0,8g/mol. Thì thu được bao nhiêu ml đ rượu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Cho các chất: CH3COOH,CH3COOC2H5,(RCOO)3C3H5,tinh bột,saccarozo,glucozo,protein.Số chất phản ứng với dung dịch NaOH dư ở nhiệt độ thường hoặc đun nóng tạo ra muối là

  A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Cho lượng dư Magie kim loại vào 80gam dung dịch axit axetic.Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 1,12 lít khí hidro ở đktc

  a.Viết phương trình hóa học.Tính khối lượng muối thu được

  b.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit đã dùng

  Các bạn giúp mình với nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  giai giúp với các thầy cô :

  Câu 1 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 28. Số hạt không mang điện chiếm 35%. Hãy tính số p, n, e và xác định nguyên tố X.

  Nguyên tử Y có tổng số hạt là 52. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Xác định số p, n của Y và xác định nguyên tố Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  1)Cho glucozơ lên men rượu .Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào dung dịch Ba(Oh)2 dư thu được 49,25g chất kết tủa.

  a) Viết các Pthh

  b) Tính khối lượng rượu thu được

  c) Tính khối lượng glucozơ đã dùng? (Phản ứng xảy ra hoàn toàn )

  2)Cho 55g hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic nguyên chất. Để trung hoà hỗn hợp trên cần 400ml dung dịch NaOH 2M.

  a) viết Pthh

  b) tính m của mỗi chất trong hỗn hợp đầu ?

  c) nếu cho Na ( vừa đủ) vào 55g hỗn hợp trên. Tính thể tích khí hiđrô thu được (đktc).

  3)

  Cho 45,2g hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic phản ứng hoàn toàn với một kim loại natri vừa đủ thì thu được V lít khí B (đktc) . Mặt khác để trung hoà lượng axit trên cần dùng 600ml dung dịch natri hiđroxit 1M.

  a) viết Pthh

  b) tính m của mỗi chất có trong hỗn hợp

  c) Tính V lít khí B

  4) Cho 500ml dung dịch axit axetic tác dụng với magie . Cô cạn dung dịch sau phản ứng người ta thu được 14,2g muối.

  a) Viết Pthh xảy ra

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit axetic đã dùng.

  c) Tính thể tích khí hrido sinh ra (đktc)

  d) Để trung hoà 500ml dung dịch axit nói trên, cần phải dùng hết bao nhiêu ml dung dịch KOH 0,5M

  4) Cho 5,6 lít hỗn hợp khí metan và etylen đi qua bình đựng dung dịch nước brom, người ta thu được 9,4g đibrometan

  à) viết pt

  b) tính khối lượng brom tham gia phản ứng

  c) Xác định thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp khí bạn đầu

  Thể tích các khí đó ở (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  hiện tượng khi cho H2 vào H2O thì xảy ra hiện tượng vật lí hay hóa học vì sao

  #các bạn lm giúp nhanh cái.. mk sắp thi hk kì rồi

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1