YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau:

Tinh bột  → Glucozơ → Rượu Etylic → Axit axetic → Etyl axetat → Rượu Etylic

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình hóa học như sau:

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O 2C2H5OH + 2CO2

(3) 2C2H5OH + O2 → 2CH3COOH + 2H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

(5) CH3COOC2H5  + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON