YOMEDIA

Bài tập 2 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm.

a) Dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ

b) Glucozơ, Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

a) Dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ là nhiên liệu.

b) Glucozơ, Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ là các hợp chất Gluxit.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>