YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 167 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 167 sách GK Hóa lớp 9

Có các bình đựng khí riêng biệt: CO2, Cl2, CO, H2.

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Có thể nhận biết các khí như sau:

Bước 1:

Thuốc thử: Quỳ tím ẩm

Hiện tượng: Dùng quỳ tím ẩm nhận ra

Khí Clo làm mất màu quỳ tím ẩm (Do clo có tính tẩy màu)

Khí CO2 làm đỏ màu quỳ tím ẩm (do tạo thành axit H2CO3).

Bước 2:

Cách 1: Hai khí còn lại là H2 và CO đem đốt chất, làm lạnh sản phẩm

Nếu thấy có nước ngưng tụ thì khí đó là H2

Khí còn lại là CO.

Cách 2: Cho sản phẩm qua nước vôi trong dư

Khí nào làm đục nước vôi trong suy ra chất ban đầu là khí CO.

Khí không có phản ứng là hơi nước, suy ra khí ban đầu là H2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 167 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON