YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 168 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 168 sách GK Hóa lớp 9

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch Brom.

b) Etilen, Axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch Brom.

c) Metan, etilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch Brom.

d) Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch Brom.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Một chất muốn làm mất màu dung dịch Brom thì trong phân tử phải có chứa liên kết pi (hợp chất chưa no). Ta dò các ý:

a) Metan là hidrocacbon no, trong phân tử chỉ chứa liên kết xich ma (loại)

b) Benzen là hidrocacbon thơm nên không làm mất màu dung dịch Brom (loại)

c) Etilen là hidrocacbon chưa no nên làm mất màu dung dịch Brom (loại)

e) Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch Brom là ý đúng.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 168 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thùy Trang

  Nhận biết dung dịch glucozo, rượu etylic, axit axetic và bezen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thanh duy

  Có 6 lọ không nhãn đựng các hóa chất sau: HCl, H2SO4, CaCl2, Na2SO4, Ba(OH)2, KOH. Chỉ dùng qùi tím hãy nhận biết hóa chất đựng trong mỗi lọ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Cho 5,6g CaO vào nước tạo thành dung dịch A. Tính số gam kết tủa tạo thành khi đem dung dịch A hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí cacbonic.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Viết các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:
  Na2O ® NaOH ® Na2SO3 ® SO2 ® K2SO3
  hihihihi
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí etylen.

  a) Viết PTHH của phản ứng.

  b) Biết thể tích của oxi và không khí phải dùng cho phản ứng?

  (Biết thể tích các khí ở điều kiện tiêu chuẩn , oxi chiếm 20% thẻ tích không khí)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  - - Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt, các trái cây có màu vàng …) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim trong ruột non, - Caroten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiền vitamin A. Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam - Caroten bằng khí oxi dư, rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sản phẩm cháy bị háp thụ hết trong các dung dịch. Kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 6,3 gam; bình (2) có 50,0 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của - Caroten, biết - Caroten có khối lượng mol phân tử bằng 536,00 gam/mol.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Thủy phân 548g đường saccarozơ trong môi trường axit, có nhiệt độ

  a) vIẾT PTHH

  b)tính khối lượng glucozơ (H %=90%)

  C)Cho dung dịch glucozo thu được ở trên lên men rượu hoàn toàn, tính khối lượng rượu thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Giải giùm mk vs...giúp mk câu c ý

  Đung 200ml dd glucozo vs một lượng dư Ag2O trong NH3,người ta thấy sinh ra 2,16g bạc

  a)tính nồng độ CM của dung dịch glucozo cần dùng

  b) tính khối lượng rượu etylic thu được khi cho lượng glucozo ở trên lên men rượu,biết hiệu suất phản ứng đạt 90%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Đốt cháy hoàn toàn 7,2g chất hữu cơ A thu được 10,56g CO2 và 4,32g H2O
  a, Xác định công thứ phân tử của hợp chất hữu cơ A biết 1 lít hơi A (đktc) nặng 2,679g
  b, Biết A là axit hữu cơ. Xác định công thức cấu tạo đúng của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Viết PTPƯ sau:

  C2H5OH -> C2H5OK

  Help me !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Hãy nhận biết các chất sau bằng PPHH

  C2H5OH , CH3COOH , và H2O

  Viết PTHH nếu có

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Dể tráng hết một tấm gương người ta dùng 5,4g glucozo

  a)Viết pthh

  b)Tính khối lượng Ag giải phóng trên tấm gương bít H =95%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Cho dung dịch glucozo lên men rượu thu được 16,8 lít khí CO2 ở đktc

  a)Tính khói lượng dung dịch glucozo cần dùng

  Tính thể tích rượu 45 độ thu được từ quá trình lên men nói trên (D\(_R\)=0,8ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Đem 1 lượng dd CH3COOH 20% tác dụng vừa đủ với 10,6g Na2CO3, sau phản ứng thu được dd A và B
  a) Tính thể tích khí B ở đktc
  b) Tính C% dd A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Hỗn hợp X gồm rượu etylic và axit axetic.Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thò thoát ra 10,08 lít khí h2

  Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng vừa đủ với dd Naoh 2M thì cần dùng 200ml

  Pt

  Tính m và TP % khối lượng của nữ X

  Đun nóng 2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.5m gam hỗn hợp X trên với axit sunfuric đặc làm xúc tác thì thu đc bao nhiêu este ( hiệu suất phttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ứ tạo este là 80%)

  Mình ko làm đc câu cuối hộ mình ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho 56,25g glucozo C6H12O6 lên men thành rượu etylic. Lượng CO2 thoát ra được hấp thụ hết bằng dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 50g kết tủa.

  a) Tính lượng rượu thu được.

  b) Tính hiệu suất lên men rượu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 chất khí sau :
  a) CO2 , CH4 , C2H2
  b) CH4 , C2H4 , CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  hoa tan hoan toan 4.59g Al bằng dd HNO3 thu duoc hh khí Z gom NO, N2O ,Z có tỉ khối so voi H2 bằng 16.75 . vay the tich cua NO va N2O trong Z lan luot la bn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Câu 2: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic thu được 55 gam etyl axetat

  a) Viết PTHH

  b) Tính hiệu suất của phản ứng trên

  ĐANG CẦN GẤP, GIÚP MÌNH NHÉ !!!

  Cảm ơn nhìu ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Polime X chứa 38.4% cacbon; 56.8% clo và còn lại là hydroveef khối lượng. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X và gọi tên, cho biết trong thực tế X dùng để làm gì? Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác hãy viết các phương trình phản ứng hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng) để điều chế X nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  hòa tan hoàn toàn 8 gam một oxit kim loại R bằng 300 ml dd HCL 1M. xác định kim loại R và oxit kim loại trên. tính nồng độ mol dd sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí etilen và metan qua dung dịch brom. Tính khối lượng Brom đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Hỗn hợp A gồm metan và axetilen. Dẫn 12,6g hỗn hợp trên đi qua dung dịch brom dư, người ta thấy thoát ra 6,72l một chất khí.

  a. Tìm thành phần phần trăm theo thể tích của một khí

  b. Đốt cháy hoàn toàn 6,72l hỗn hợp A trên rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch NaOH. Tính thể tích (ml) dung dịch NaOH 1,5M tối thiểu cần dùng để hấp thụ hết lượng khí CO2 sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Nhận biết : CH4,C2H4,CO2.

  Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  1.Cho mẩu natri vào rượu 12 độ

  2.Cho quả trứng gà vào dung dịch axitaxetic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Hòa tan một oxit kim loại hóa trị 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2S04 10% thu được dung dịch muối có nồng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic

  - Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0.336 lít khí H2 ở đktc

  - Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1 M thì hết 200ml

  a) Xác định giá trị của m

  b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất có trong m gam hỗn hợp.

  Câu 2: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic thu được 55 gam etyl axetat

  a) Viết PTHH

  b) Tính hiệu suất của phản ứng trên

  ĐANG CẦN GẤP, GIÚP MÌNH NHÉ !!!

  Cảm ơn nhìu ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Một hỗn hợp A gồm Fe, FeCO3, Fe3O4, được chia thành 3 phân bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần 1 vào cốc đựng 896ml dung dịch HNO3 0.5M thu được dung dịch B và Hỗn hợp khí C gồm CO2 và NO. Thêm từ từ 418ml dung dịch NaOH 1M vào B thì các chất vừa đủ phản ứng hết. Lọc kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 10.4gam chất rắn khan.

  Nung nóng phần 2 khi không có mặt oxi, rồi cho tác dụng với H2 dư, sau đó hấp thu hết lượng nước tạo ra vào 100 gam dung dịch H2SO4 97.565% thì tạo ra dung dịch có nồng độ 95%. Giả thiết các phản ứng đạt hiệu suất 100%.

  1) Tính số gam hỗn hợp A đã dùng.

  2) Tính tỉ khối của khí C so với không khí.

  3) Cho phần ba vào một cóc nước, thêm từ từ 150 ml dung dịch NaOH 0.2M. Hãy cho biết hỗn hợp A có tan hết hay không? Tính số lít khí thoát ra (đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  có hỗn hợp A gồm rượu Etylic và Axit Axetic. Cho 10,6 gam A phản ứng với Natri ( vừa đủ) thì thu dc 2,24 lít khí Hidro (ở đktc)
  a, viết phương trình phản ứng
  b, tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗ hợp A
  giúp gấp mai e thi có bài này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Một hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. Dẫn A vào bình đựng 500 gam dung dịch Br2 4%, sau khi brôm phản ứng hết thấy khối lượng bình brôm tăng 3,50 gam và thu được khí bay ra khỏi bình có khối lượng 7,30 gam. Đốt cháy hoàn toàn khí bay ra thu được 21,56 gam CO2. Xác định công thức phân tử của hai chất ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Cho 1,344 lit (đktc) hỗn hợp khí C2H2 và C2H4 tác dụng vừa đủ với 12.8 g Brôm trong dung dịch
  a, viết phương trình hóa học xảy ra
  b, tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp
  cần trả lời gấp mai thi rồi @@

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Hoàn thành phương trình sau :

  CH3COOCH2CH3 + O2 ------> ... + ... + ... + ... (không biết bao nhiêu sản phẩm)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  thủy phân hoàn toàn 62,5 gam đung dịch Saccarozơ 17,1 % trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho bạc nitorat và amoniac vào dung dịch X đun nhẹ . Tính khối lượng bạc thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho 1.36 gam hỗn hợp MG và Fe hào tan trong 100 ml dung dịnh CuSO4. Sau phản ứng nhận được dung dịch A và 1,84 gam chất rắn B gồm 2 kim loại. Thêm dung dịch NaOH dư vào A rồi lọc kết tủa tách ra nung nóng trong không khí đến lượng không đổi nhận được chất rắn D có khối lượng 1,2 gam

  a) Tính khối lượng Mg và Fe trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính CM của dung dịch CuSO4 cần dùng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp gồm ch4,c2h2,c2h4 bằng khí õi dư sau phản ứng được 6,72 l khí co2 ở đktc và 5,4 g h2o

  a)viết ptpu

  b) tính giá trị m

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Cho hỗn hợp chất rắn gồm Cu MgO Ag bằng phương pháp thich hợp hãy tách hỗn hợp trên thành từng chất riêng biệt viết phương trình hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  hòa tan hoàn toàn một kim loại kiềm thổ R vào 200ml dung dịch HCl 2M.Để trung hòa lượng axit dư cần 100ml dung dịch NaOH 3M xác định tên kim loại đó.....trân thành cẳm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Nung 150g đá vôi có lẫn 20% tạp chất ta thu được vôi sống và khí CO2 . a) Tính k/lg vôi sống tuh được b) tính k/lg cacbonic tạo thành . NHANH VỚI Ạ ....GẤP GẤP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp k2o va cuo vao nước

  sau đó lọc chất thu dc đem phản ứng thì cần 200ml dug dịch hcl 1M

  a /viết các pt phản ứng  xảy ra

  b/tinh thah phần %theo kl các chất trong hỗn hợp đầu

  c/tinh kl muối trog dug dich sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Đốt cháy hoàn toàn 30 gam một hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 22,4 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn và 18 g H2O

  a) xác định công thức phân tử của a biết tỉ khối hơi của a so với Oxi là1,1875l

  b) Viết công thức phân tử của a biết ai vừa tác dụng được với NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và CuSO4 đến khi H2O bị điện phân ở hai cực thì dừng lại, tại catốt thu 1,28 gam kim loại và anôt thu 0,336 lít khí (ở đktc)

  Xem thể tích dung dich không đổi thì pH của dung dịch thu được là

  A. 2,3

  B. 2

  C. 12

  D. 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Cho 25,65 gam muối gồm H2NCH2COONa và H2NCH2CH2COONa tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch H2SO4 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì khối lượng muối do H2NCH2COONa tạo thành là
  A. 29,25 gam. B. 18,6 gam. C. 37,9 gam. D. 12,4 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  1.Cho 4.6 gam Na tác dụng với 200 gam dung dịch HCl 2.92%.Tính nồng độ phần trăm của mỗi chất có trong dung dịch thu được
  2. Oxi hóa 8 lít khí SO2 (đktc) thu được sản phẩm cho hòa tan vào 57.2 ml dung dịch H2SO4 60%, khối lượng riêng 1.5 g/ml. TÍnh C% của dung dịch Axit thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Hỗn hợp X gồm Al và FexOy. Nung m gam X trong điều kiện không có không khí (giả sử chỉ tạo ra sắt kim loại). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần

  - Phần 1 cho tác dụng với NaOH dư sau phản ứng thu được 1, 68 lít khí và 12,6 gam chất rắn.

  - Phần 2 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư . Sau phản ứng thu được 1,68 lít SO2 và dung dịch Z có chứa 263,25 gam muối sunfat.

     Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc

     1.Viết các phương trình phản ứng

     2. Tìm M và công thức của FexOy 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Cho 50ml lít Hiđrocacbon ở thể khí với 30ml lít oxi Lấy Du vào bình chứa lưu huỳnh khi đốt cháy hoàn toàn sản phẩm tạo thành được làm lạnh thì trong bình còn 200 ml khí trong đó có 150 ml khí bị hấp thụ bởi KOH phần khí còn lại bị hấp thụ bởi P hãy tìm cthh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Hòa tan 21,1 gam hỗn hợp A gồm Zn và ZnO bằng 200 gam dung dịch HCl ( vừa đủ ) thu được dung dịch B và 4,48 lít khí H2
  a, Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A
  b, Tính C% của dung dịch HCl đã dùng
  c, Tính khối lượng muối có trong dung dịch B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho 7,75 natri oxit tác dụng với nước, thu được 250 ml dung dịch bazơ
  a, Tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được
  b, Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần dùng để trung hòa hết lượng bazơ nói trên. Từ đó tính thể tích dung dịch H2SO4 đem dùng, biết D dung dịch H2SO4 = 1,14g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Cho 0,83 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ( đktc )
  a, Viết PTHH xảy ra
  b, Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ( đktc)
  a, Viết PTHH xảy ra
  b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng
  c, Tính thể tích dung dịch axit sunfuric 2M cần cho phản ứng

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 gam CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 gam AgNO3
  a, Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết PTHH xảy ra
  b, Tính khối lượng kết tủa sinh ra
  c, Tính nồng độ mol / lít của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng
  Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Hòa tan 12,1 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO thì cần 100ml dung dịch HCl 3M
  a, Viết PTHH xảy ra
  b, Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp
  c, Tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp oxit trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Dẫn 224 ml khí SO2 ( đktc ) đi qua 1,4 lít dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,02M thu được sản phẩm là muối canxi sunfit và nước
  a) Viết phương trình hóa học
  b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  cho biếtsản phẩm nổ của axitpicricaxitpicric (2,4,6trinitrophenol)2,4,6−trinitrophenol) là CO,CO2,N2,H2viết phương trình và cân bằng hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Câu 1 : Cho dung dịch NaOH dư vào 100ml dung dịch chứa đồng thời Ba(HCO3)3 0.5 M và BaCl2 0.4 M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

  Câu 2: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0.12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.36 gam chất rắn. Xác định giá trị của m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  MỘt oxit của sắt có phần trăm khoi luong oxi bang 27,59%

  A.Tim CTHH cua oxit tren

  B. hon hop x gom al va oxi tren duoc tien hanh phan ung nhiet nhom, chat ran y duoc hoa tan trong dung dich Naoh khong thay khi thoat ra va khoi luong chat ran khong tan giam di so voi X la 15,3g. luong chat ran nay phan ung vua du 1,68l khi H2 (dktc) thu duoc kim loai.tinh m hon hop

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  bài 1 : Hỗn hợp gồm CuO, MO theo tỷ lệ mol tương ứng là 1:2( M là kim loại hóa trị không đổi). Cho 1 luồng H2 dư đi qua 2,4g A nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn B. Để hòa tan hết B cầm 40ml dd HNO3 2,5M và thu được V lít khí NO duy nhất . Hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Tính giá trị V và tên kim loại M là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Biết 2.24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ca(OH)2
  a, Viết PTHH xảy ra
  b, Tính nồng độ mol / lít của dung dịch bari hiđrôxit đã dùng
  c, Tính khối lượng chất kết tủa thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí ( đktc )
  a, Viết PTHH xảy ra
  b, Tính thành phần % mỗi chất trong hỗn hợp trên
  c, Phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M cho phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Cho một lượng bột kẽm dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric loãng, sau khi phản ứng thu được 3,36 lít khí hiđrô ( đktc )
  a, Viết PTHH xảy ra?
  b, Tính khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng?
  c, Tính nồng độ mol / lít của dung dịch axit đã dùng?
  d, Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Tìm CTPT của A

  bởi Dell dell 15/06/2019

  một hợp chất gồm các nguyên tố C , H , O , N với %C =20% , %N=46,7%(về KL ) và trong thành phần của A có chứa 2 nguyên tử nitows

  a) tìm CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho 2,24 Fe + 200 ml dd AGNO3 0,1M và CU(NO3)2 0,5M. phản ứng hoàn toàn thu được dd X và Mg chất rắn Y.Tính M

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1