YOMEDIA

Bài tập 5 trang 129 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 129 sách GK Hóa lớp 12

Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong lượng hỗn hợp đã dùng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Bài 5 cho 2 dữ kiện là tác dụng với HCl và tác dụng với NaOH. Xem xét hai kim loại phản ứng thì Al là chất có thể tác dụng với cả axit và bazơ; còn Mg chỉ tác dụng với Axit. Từ điều này suy được số mol của Al từ dữ kiện (2) rồi ghép vào (1) ta được đáp án.

Các bước giải như sau:

 • Bước 1: Tính tổng số mol H2 ở 2 phản ứng Mg - Al phản ứng với HCl.
 • Bước 2: Tính số mol H2 ở phản ứng với NaOH → Số mol của Al → số mol của Mg → Khối lượng từng kim loại.

Lời giải:

\(n_{H_{2}}\) ở (1) và (2) = \(\frac{8,96}{22,4} = 0,4 \ mol; \ n_{H_{2}}\) ở (3) = \(\frac{6,72}{22,4} = 0,3 \ (mol)\)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑ (1)

0,3                             0,3 (mol)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑ (2)

0,1                             0,1 (mol)

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ (3)

0,2                                                 0,3 (mol)

⇒ mMg = 21.0,1 = 2,4 (gam); mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 129 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Hải

  Hoà tan 12,6g hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch H2SO4 20% thu được 13,44 l khí ở đktc. Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  hòa tan 1,42 g hỗn hợp gồm al mg cu bằng dd Hcl dư thu đc dd A và khí B cùng chất rắn D cho dd A tác dụng với dd NaOH dư thu được một kết tủa lọc và đem nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 0,4 g chất rắn E đốt nóng chấtD trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 0,8 g chất rắn F tính lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Cho 1.84 gam hỗn họp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được 1.12 lít khí H2 ở (đktc). Khối lượng (gam) dung dịch thu được sau phản ứng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  hòa tan vừa hết a(g) Al trong 600g dd gồm HCl 3,65% và H2SO4 4,9% đc dd X và V(l) khí ở đktc. Tính a,X, C% các chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA