YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 129 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 129 sách GK Hóa lớp 12

Cho một lượng hỗn hợp Mg – Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít H2. Mặt khác, cho lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong lượng hỗn hợp đã dùng?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định & Phương pháp

Bài 5 cho 2 dữ kiện là tác dụng với HCl và tác dụng với NaOH. Xem xét hai kim loại phản ứng thì Al là chất có thể tác dụng với cả axit và bazơ; còn Mg chỉ tác dụng với Axit. Từ điều này suy được số mol của Al từ dữ kiện (2) rồi ghép vào (1) ta được đáp án.

Các bước giải như sau:

  • Bước 1: Tính tổng số mol H2 ở 2 phản ứng Mg - Al phản ứng với HCl.
  • Bước 2: Tính số mol H2 ở phản ứng với NaOH → Số mol của Al → số mol của Mg → Khối lượng từng kim loại.

Lời giải:

\(n_{H_{2}}\) ở (1) và (2) = \(\frac{8,96}{22,4} = 0,4 \ mol; \ n_{H_{2}}\) ở (3) = \(\frac{6,72}{22,4} = 0,3 \ (mol)\)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑ (1)

0,3                             0,3 (mol)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑ (2)

0,1                             0,1 (mol)

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ (3)

0,2                                                 0,3 (mol)

⇒ mMg = 21.0,1 = 2,4 (gam); mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 129 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 128 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 129 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 129 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 129 SGK Hóa học 12

Bài tập 8 trang 129 SGK Hóa học 12

Bài tập 1 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 167 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 176 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 27.1 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.2 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.3 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.4 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.5 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.6 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.7 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.8 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.9 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.10 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.11 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.12 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.13 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.18 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.19 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.21 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.22 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.24 trang 65 SBT Hóa học 12

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON