AMBIENT

Bài tập 4 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 176 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có 4 kim loại là: Ca, Na, Fe và Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hóa học và dẫn ra những phản ứng hóa học đã dùng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

 • Hòa tan 4 kim loại vào nước thì Na, Ca tác dụng với nước:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

 • Sục từ từ khí CO2 vào hai dung dịch thu được, dung dịch nào có kết tủa là Ca(OH)2:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

 • Hai kim loại không tan trong nước đem hòa tan trong dung dịch kiềm, nhận ra nhôm do bị tan ra còn sắt thì không

2NaOH + 2Al + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  Cho 5,4 gam Al vào dd NaOH dư . Tính thể tích khí H2 thu được ở đkc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Nung nóng 20,3 gam hỗn hợp A gồm Al2O3, CuO, FeO rồi cho 1 luồng khí CO dư đi qua đến khi phảnứng xảy ra hoàn toàn, thu được 17,1 gam chất rắn và hỗn hợp khí B.Mặt khác 20,3 gam A tác dụng vừa đủvới 350 ml dung dịchHCl 2M thu được dung dịch D. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D thu được kếttủa, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. 1. Tính khối lượng mỗi chất trong 20,3 gam hỗn hợp A và tính m. 2. Dục toàn bộ hỗn hợp khí B vào V(l) dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10g kết tủa. Tính V
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Hòa tan hoàn toàn 7.8g hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7.0g so với ban đầu . số mol HCl tham gia pứ là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 4.48l CO phản ứg vừa đủ vs m g hh X (CuO, Fe2O3, Al2O3) nung nóng đc 27d chất rắn Y và hh khí Z (4.48l).Cho Z qua nước vôi trong dư thấy có 18g muối.Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA