YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 176 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. Hãy tính khối lượng Al2O3 và than chì (C) cần dùng để sản xuất được 5,4 tấn nhôm. Cho rằng toàn bộ lượng khí oxi sinh ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành cacbon đioxit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

mAl = 5,4 tấn = 5,4.106 gam ⇒ nAl = 0,2.106 mol

        2Al2O3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ dpnc \ }\) 4Al + 3O2

Mol 0,1.106    \(^{\leftarrow }\)   0,2.106 → 0,15.106

            C     +   O2   →    CO2

Mol    0,15.106   0,15.106

Khối lượng Al2O3 cần dùng: \(m_{Al_{2}O_{3}}\)= 0,1 . 106 .102.106 = 10,2.106 (g) = 10,2 tấn

Khối lượng than chì cần dùng: mC = 0,15.106 . 12 = 1,8.106 (g) = 1,8 tấn

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON