ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.8 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.8 trang 63 SBT Hóa học 12

Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột Al với 16 g bột Fe2O3 (không có không khí), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2Othu được là

A. 8,16 g.    

B. 10,20 g.

C. 20,40 g.    

D. 16,32 g.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.8

 
 

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.8 trang 63 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  2. cho 5,4 g nhôm phản ứng vs dd axit clohiddric (đủ) tạo thành muối nhôm clorua và khí hidro

  a) tính thể tích khí hidro thu đc

  b) tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành

  3. cho 5,6 g Fe tác dụng vs dd có chứa 0,4 mol axit clohidric thu đc muối sắt (II) clorua và khí hidro

  a) tính thể tích khi hidro thu đc ở đktc

  b) tính số mol muối sắt(II) clorua tạo thành

  4. cho 9,2 g natri vào nc (dư)

  a) tính thể tích khí thoát ra ở đktc

  b) tính khối lượng của hợp chất bazơ tạo thành sau phản ứng

  5. hòa tan 6g magie oxit vào 50ml dd H2SO4 (d=1,2g/ml) thì vừa đủ

  a) tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng

  b) tính nồng độ phần trăm của dd H2SO4

  c) tính nồng độ phần trăm của dd muối sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lê Thảo Trang

  Cho 7.8g hh gồm 2 kim loại là R hóa trị II và Al tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Khi pứ kết thúc thu đc dd muối và 8.96l khí (đktc)

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng muối thu đc sau thí nghiệm và thể tích dd H2SO4 2M tối thiểu cần dùng

  c) Xđ kim loại R biết rằng trong hh ban đầu tỉ lệ số mol là R:Al là 1:2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Nêu hiện tượng viết pt :

  Cho từ từ đến dư dd KOH vào dd chứa HCl và AlCl3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Spider man

  Lấy mgam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 hòa tan hết vào 500ml NaOH 1M thì thu được dung dịch Y. Tính thể tích HCl 2M cần cho vào dung dịch Y để thu được kết tủa lớn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  cho 160ml dung dịch NaOH 0,2 M vào 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M. Tính khối lượng kết tủa thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Không dùng hóa chất nào khác, hãy nhận biết các chất: NaOH, AlCl3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Bài 3. Cho m gam bột X gồm Al và Fe3O4 đã trộn đều đem nung ở nhiệt độ cao đến PU hoàn toàn được chất rắn Y .Nghiền nhỏ trộn đều chia hỗn hợp làm 2 phần,phần 1 ít hơn phần 2, rồi đem tiến hành TN.

  TN1: Cho P1 t/ d với dd NaOH dư thu được 1,764 l H2 (đktc).Lọc tách lấy phần không tan, đem hòa tan hết trong dd HCl dư thu được 1,512 l khí.

  TN2: Cho P2 hòa tan hết trong dd HCl dư thì thu được 9,828 l khí .Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1