RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 129 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 129 sách GK Hóa lớp 12

Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Nhận định & Phương pháp

Các dạng bài tập về Nhôm và hợp chất của nhôm cần lưu ý khả năng vừa phản ứng với axit vừa phản ứng với bazơ và chú ý lượng bazơ thiếu, đủ hay dư như thế nào.

Đối với bài 6 cụ thể này ta xét 2 trường hợp NaOH thiếu và NaOH dư một phần.

Lời giải:

\(n_{AlCl_{3}} = 0,1.1 = 0,1 \ (mol); n_{Al_{2}O_{3}}= \frac{2,55}{102} = 0,025 \ (mol)\)

Có hai trường hợp:

a) NaOH thiếu.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl (1)

0,05.3                 0,05 (mol)

2Al(OH)3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ }\) Al2O3 + 3H2O (2)

0,05               0,025 (mol)

\(\Rightarrow C_{M (NaOH)} = \frac{0,15}{0,2}= 0,75 \ (M)\)

b) NaOH dư một phần.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl (1)

0,1       0,3           0,1 (mol)

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)

0,05                     0,05 (mol)

2Al(OH)3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ }\) Al2O3 + 3H2O (3)

0,05                            0,025 (mol)

\(\Rightarrow n_{NaOH} = 0,3 + 0,05 = 0,35 \ (mol); \ C_{M (NaOH)} = \frac{0,35}{0,2} = 1,75 \ (M)\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 129 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)