ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.13 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.13 trang 64 SBT Hóa học 12

Khi cho m gam Al tác dụng với dung dịch NaOH dư được X lít khí và khi cho cũng m gam Al tác dụng với HNO3 loãng dư được y lít khí N2 duy nhất (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Quan hệ giữa x và y là

A. x = 5y.    

B. y = 5x.

C. x = y.    

D. x= 2,5y.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.13

 
 

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.13 trang 64 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thúy ngọc

  Cho 0,1 mol Al(NO3)3 tác dụng  Vml NaOH 1M tạo 6,24g kết tủa. Tính V?

  Ai biết giúp với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Ngọc Sơn
  Nung nóng 20,3 gam hỗn hợp A gồm Al2O3, CuO, FeO rồi cho 1 luồng khí CO dư đi qua đến khi phảnứng xảy ra hoàn toàn, thu được 17,1 gam chất rắn và hỗn hợp khí B.Mặt khác 20,3 gam A tác dụng vừa đủvới 350 ml dung dịchHCl 2M thu được dung dịch D. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D thu được kếttủa, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.
  1. Tính khối lượng mỗi chất trong 20,3 gam hỗn hợp A và tính m.
  2. Dục toàn bộ hỗn hợp khí B vào V(l) dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10g kết tủa. Tính V
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  cho 18,8 gam hốn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2, FeS td với HNO3 đặc nóng dư thu được dd Y và V lít N2O là spk duy nhất. cho Y tác dụng với BaCl2 dư thu đc 44,6 gam kết tủa. mặt khác sục NH3 vào dd Y thu được 10,7 gam kết tủa. V bằng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A.Thêm một lượng dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.Lọc kết tủa B đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4 gam chất rắn C

  a.Viết ptpư xảy ra

  b.tính phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho biết nồng độ của dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C là 5,66%

  a) Tính S(KAl(SO4)2; 20 độ C)

  b) Lấy 600g dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C đem đun nóng để bay bớt 200g H2O phần còn lại làm lnahj đến 20 độ C. Hỏi có bao nhêu tinh thể KAl(SO4)2.12H2O kết tinh khỏi dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  bài 1:Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 ml dung dịch C. Nhúng thanh sắt nặng 11,2 gam vào dung dịch C, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này là 12,0 gam; nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. Xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B trong dung dịch C

  bài 2:Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat.

  bài 3:

  Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi.

  chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

  a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

  b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

  c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại.

  d) Sục từ từ đến dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

  e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

  bài 4:

  Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

  a) HCl;

  b) Nước brom;

  c) NaOH;

  d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

  bài 5:

  Glucozơ và fructozơ 

  A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

  B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.

  C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất.

  D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

  bài 6:Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.


      

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho m gam Al phản ứng đủ với thể tích dung dịch HCL 0,1mol sau phản ứng thu đc 3,36 lít khí ở đktc

  a) tính M

  b) tính thể tích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1