YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.13 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.13 trang 64 SBT Hóa học 12

Khi cho m gam Al tác dụng với dung dịch NaOH dư được X lít khí và khi cho cũng m gam Al tác dụng với HNO3 loãng dư được y lít khí N2 duy nhất (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Quan hệ giữa x và y là

A. x = 5y.    

B. y = 5x.

C. x = y.    

D. x= 2,5y.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.13

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.13 trang 64 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Quân

  Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A.Thêm một lượng dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.Lọc kết tủa B đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4 gam chất rắn C

  a.Viết ptpư xảy ra

  b.tính phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho biết nồng độ của dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C là 5,66%

  a) Tính S(KAl(SO4)2; 20 độ C)

  b) Lấy 600g dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C đem đun nóng để bay bớt 200g H2O phần còn lại làm lnahj đến 20 độ C. Hỏi có bao nhêu tinh thể KAl(SO4)2.12H2O kết tinh khỏi dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  bài 1:Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 ml dung dịch C. Nhúng thanh sắt nặng 11,2 gam vào dung dịch C, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này là 12,0 gam; nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. Xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B trong dung dịch C

  bài 2:Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng natri stearat.

  bài 3:

  Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi.

  chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

  a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

  b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.

  c) Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH và ngược lại.

  d) Sục từ từ đến dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

  e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

  bài 4:

  Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

  a) HCl;

  b) Nước brom;

  c) NaOH;

  d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

  bài 5:

  Glucozơ và fructozơ 

  A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

  B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử.

  C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất.

  D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

  bài 6:Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.


      

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho m gam Al phản ứng đủ với thể tích dung dịch HCL 0,1mol sau phản ứng thu đc 3,36 lít khí ở đktc

  a) tính M

  b) tính thể tích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp NaO,Al2Ovào nước dk dd trong suốt A. Thêm dần dần dd HCl 1M vào dd A nhận thấy khi bắt đầu xuốt hiện kết tủa thì thể tích dd HCl 1M đã cho vào là 100 ml còn khi cho vào 200 ml hoặc 600 ml dd HCl 1M thì đều thu được a gam kết tủa. tính a và m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho 8,3g hỗn hợp Ai và Xe phản ứng vừa đủ dùng dịch HCl 0,1mol thư đc 5,6l H2 a,Viết phương trình .

  b,tính%mAl . mFe ,

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hỗn hợp X gồm AI, Ca, Al4C3 và CaC2.Cho 15,15 gam X vào nước dư chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z(C2H2, CH4, H2). đốt cháy hết Zthu được 4,48 lít CO2(đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y được m gam kết tủa. Tìm m

  ( cách giải)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  nhiệt phân 20g Al(no3)​​3 một thời gian thu được 11,9 gam chất rắn Y hiệu suất của quá trình nhiệt phân là:

  A.37.5%                   B.53.25%                        C.46.75%              D.62.5%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Ta có Al(OH)là hidroxit lưỡng tính . Vậy công thức của nó có thể là H2AlO2 không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF