AMBIENT

Bài tập 4 trang 129 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 129 sách GK Hóa lớp 12

Trong những chất sau, chất nào không có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3

B. Al2O3

C. ZnSO4

D. NaHCO3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

ZnSO4 là chất không có tính lưỡng tính

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 129 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Khi cho Al(NO3)3 vào Na2CO3 đun nóng có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích dùm mình với ạ

  A. Vừa có kết tủa vừa có sủi bọt khí

  B. Chỉ có sủi bọt khí

  C. Chỉ có kết tủa

  D. Không có hiện tượng gì xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Hỗn hợp gồm Al và FexOy. Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dc 92,35g chất rắn. Hoà tan chất rắn trong dd NaOH dư dc 8,4l khí (dktc) và phần còn lại không tan D. Hoà tan 1/4 D bằng H2SO4 đặc nóng phải dùng 60g dd H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo ta muối sắt 3). Tính Al2O3 và CTHH của FexOY

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  2. chia hh X gồm 2 kim loại( đều có gái trị ko đổi) thành 2 phần = . hòa tan hết phần 1 trong đ HCl thoát ra 1,792 lít H2 (đktc). Nung nóng phần 2 trong không khí đến khối lượng ko đổi, thu dc 2,84 g chất rắn . khối lượng X ban đầu
  3. hòa tan m g hh gồm Na2O và Al2O3 vào nước, thu đc dd X trong suốt. Thêm từ từ dd HCl 1M vào X cho đến khi hết 100ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa. tiếp tục thêm từ từ dd HCl 1M vào khi hết 300ml hoặc 700ml thì đều thu đc a gam kết tủa. tìm gái trị của a , m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Lập công thức của hợp chất tạo bowir15,789%Al, 28,07%s và còn lại là O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>