YOMEDIA

Bài tập 7 trang 129 SGK Hóa học 12

Giải bài 7 tr 129 sách GK Hóa lớp 12

Có 4 mẫu kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được tối đa là bao nhiêu?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Nhận định & Phương pháp

Bài 7 cho 4 kim loại, mình phát hiện có thể chia thành 2 loại. Kim loại phản ứng mạnh với nước (Na, Ca) và kim loại xem như không phản ứng với nước (Al, Fe)

Như vậy: Chỉ dùng nước, có thể nhận biết được cả 4 kim loại.

Lời giải:

Cho 4 kim loại vào nước:

- Kim loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được trong suốt là Na.

- Kim loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được vẩn đục là Ca vì tạo ra Ca(OH)2 ít tan.

- Dùng dung dịch NaOH thu được cho tác dụng với 2 kim loại còn lại. Kim loại nào tan được và giải phóng ra khí là Al, kim loại không phản ứng là Fe.

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 129 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang

  20.4g Al2O3 và 8g MgO + 122.5g dd H2SO4(l) . Để trung hòa lượng axit còn dư phải dùng 400ml dd NaOH 0.5M . Tính C%ddH2SO4(bđ)

  giúp vs ạ :( ​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Cho m (g) Al tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 loãng thu được 3,36 lít khí H2 ở đktc

  A/ tìm m (g) Al

  B/ tìm khối lượng dd H2SO4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  cho 1,96g hỗn hợp A gôgm Na và Al vào nước dư thấy tan hoàn toàn và khối lượng dd thu được tăng 1,82g so với khối lượng nước ban đầu. tìm m Al trong hh A là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  2. cho 5,4 g nhôm phản ứng vs dd axit clohiddric (đủ) tạo thành muối nhôm clorua và khí hidro

  a) tính thể tích khí hidro thu đc

  b) tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành

  3. cho 5,6 g Fe tác dụng vs dd có chứa 0,4 mol axit clohidric thu đc muối sắt (II) clorua và khí hidro

  a) tính thể tích khi hidro thu đc ở đktc

  b) tính số mol muối sắt(II) clorua tạo thành

  4. cho 9,2 g natri vào nc (dư)

  a) tính thể tích khí thoát ra ở đktc

  b) tính khối lượng của hợp chất bazơ tạo thành sau phản ứng

  5. hòa tan 6g magie oxit vào 50ml dd H2SO4 (d=1,2g/ml) thì vừa đủ

  a) tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng

  b) tính nồng độ phần trăm của dd H2SO4

  c) tính nồng độ phần trăm của dd muối sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA