RANDOM

Bài tập 7 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

nNaOH = 0,15.7 = 1,05 mol

\({n_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}}\) = 0,1.1 = 0,1 mol

      Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

mol 0,1             0,6            0,2             0,3

Do NaOH còn dư 1,05 - 0,6 = 0,45 mol nên Al(OH)3 sinh ra bị hòa tan

      Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

mol  0,2           0,2         0,2

Sau thí nghiệm các chất có trong dung dịch là:

Na2SO4 0,3 mol; Na[Al(OH)4] 0,2 mol; NaOH dư 1,05 - 0,6 - 0,2 = 0,25 mol

Thể tích dung dịch: Vdd = 150 + 100 = 250 ml = 0,25 lít

\(\\ C_{M \ Na_{2}SO_{4}} = \frac{0,3}{0,25} = 1,2 M \\ C_{M \ Na[Al(OH)]_{4}} = \frac{0,2}{0,25} = 0,8 M \\ C_{M \ NaOH} = \frac{0,25}{0,25} = 1M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Cam Ngan

  nhiệt phân 20g Al(no3)​​3 một thời gian thu được 11,9 gam chất rắn Y hiệu suất của quá trình nhiệt phân là:

  A.37.5%                   B.53.25%                        C.46.75%              D.62.5%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Ta có Al(OH)là hidroxit lưỡng tính . Vậy công thức của nó có thể là H2AlO2 không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Cho m gam hỗn hợp Al và Na (tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2) tác dụng với nước dư chỉ thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 100 ml dung dịch CuCl2 0,25M và HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 2,450 gam kết tủa. Giá trị của m là

  đáp án: 7,3 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  : Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Nếu cho Y phản ứng với KOH thì lượng KOH phản ứng tối đa là 0,82 mol. Giá trị của m là

       A. 1,35.                                                               B. 1,08.                         C. 1,62.                         D. 0,81.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA