YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

nNaOH = 0,15.7 = 1,05 mol

\({n_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}}\) = 0,1.1 = 0,1 mol

      Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

mol 0,1             0,6            0,2             0,3

Do NaOH còn dư 1,05 - 0,6 = 0,45 mol nên Al(OH)3 sinh ra bị hòa tan

      Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

mol  0,2           0,2         0,2

Sau thí nghiệm các chất có trong dung dịch là:

Na2SO4 0,3 mol; Na[Al(OH)4] 0,2 mol; NaOH dư 1,05 - 0,6 - 0,2 = 0,25 mol

Thể tích dung dịch: Vdd = 150 + 100 = 250 ml = 0,25 lít

\(\\ C_{M \ Na_{2}SO_{4}} = \frac{0,3}{0,25} = 1,2 M \\ C_{M \ Na[Al(OH)]_{4}} = \frac{0,2}{0,25} = 0,8 M \\ C_{M \ NaOH} = \frac{0,25}{0,25} = 1M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON