YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

nNaOH = 0,15.7 = 1,05 mol

\({n_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}}\) = 0,1.1 = 0,1 mol

      Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

mol 0,1             0,6            0,2             0,3

Do NaOH còn dư 1,05 - 0,6 = 0,45 mol nên Al(OH)3 sinh ra bị hòa tan

      Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

mol  0,2           0,2         0,2

Sau thí nghiệm các chất có trong dung dịch là:

Na2SO4 0,3 mol; Na[Al(OH)4] 0,2 mol; NaOH dư 1,05 - 0,6 - 0,2 = 0,25 mol

Thể tích dung dịch: Vdd = 150 + 100 = 250 ml = 0,25 lít

\(\\ C_{M \ Na_{2}SO_{4}} = \frac{0,3}{0,25} = 1,2 M \\ C_{M \ Na[Al(OH)]_{4}} = \frac{0,2}{0,25} = 0,8 M \\ C_{M \ NaOH} = \frac{0,25}{0,25} = 1M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 4.48l CO phản ứg vừa đủ vs m g hh X (CuO, Fe2O3, Al2O3) nung nóng đc 27d chất rắn Y và hh khí Z (4.48l).Cho Z qua nước vôi trong dư thấy có 18g muối.Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Việt Long

  cho 23,4 gam Al(OH)3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M , sau phản ứng thu được bao nhiêu gam NaAlO2 và bao nhiêu gam NaOH ?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  nung nóng hh gồm 2,7g Al và 14,4g Feo, sau 1 thời gian thu được chất rắn X.Hòa tan hoàn toàn X trong dd chứa 0,15mol HNO3 và 0,9mol HCl. cho dung dịch sau pứ vào AgNo3 dư, thu được m gam chất rắn. biết các pứ đều xãy ra hoàn toàn, NO lá sản phẩm khử duy nhất của N(+5) trong các pứ.m=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Cho các kim loại Zn, Al, Mg lần lượt tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng thu được dùng dịch A và khí B. Dẫn toàn bộ khí B thu được đi qua hỗn hợp gồm Na, FeO, CuO, HgO ở nhiệt độ cao thu được kim loại C, cho tiếp kim loại C vào nước thu được dung dịch D, khí E và chất rắn F. Hãy xác định A, B, C, D, E, F . Viết các phương trình hóa học xảy ra.

  - giúp mình đi... Cần gấp lắm... Cám ơn nhiều ạ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  hòa tan 10,8g Al trong 1 lượng h2so4 vừa đủ thu đc dd X. thể tích NaOH 0,5M phải thêm vào dd X để có kết tủa sau khi nung đến khối lượng ko đổi cho ta 1 chất rắn có khối lượng 10,2g là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1