YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 180 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm?

A. AlCl3 và Al2(SO4)3

B. Al(NO3)3 và Al(OH)3

C. Al2(SO4)3 và Al2O3

D. Al(OH)3 và Al2O3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Dãy gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm là: Al(OH)3 và Al2O3

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON