YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.1 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.1 trang 62 SBT Hóa học 12

Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ?

A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.

B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.1

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.1 trang 62 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF